Επώδυνο ημιόσχεο

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Με τον όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται παθήσεις και καταστάσεις, που προκαλούν ευαισθησία στο ημιόσχεο, η οποία πρέπει ΠΑΝΤΑ να διερευνάται ΑΜΕΣΑ.

Ορισμένες από τις καταστάσεις αυτές, οι οποίες αναπτύσσονται σε επιμέρους κεφάλαια είναι
α.Η συστροφή όρχεως
β. Η συστροφή κύστεως Morgani (υδάτιδος αποφύσεως)
γ. Ορχεοεπιδυδυμίτιδα
δ. Ιδιοπαθές οίδημα όσχεου
ε. Νέκρωση λίπους.