Ανασπώμενοι όρχεις

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρέπει να διακρίνονται από την κρυψορχία, γιατί είναι αποτέλεσμα υπερβολικής σύσπασης του κρεμαστήρα, που δεν επέτρεψε στο σπερματικό τόνο να επιμηκυνθεί αρκετά με την πάροδο του χρόνου έτσι ώστε ο όρχις να βρίσκεται στον πυθμένα του οσχέου.