Κιρσοκήλη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Διάταση των ορχικών φλεβών στο σπερματικό ή ελικώδες πλέγμα του όρχεως

Συχνότητα

Η συχνότητα στο γενικό πληθυσμό είναι 15%. Είναι σπάνια κάτω από την ηλικία των 10 ετών, ενώ στα άτομα με στειρότητα ανευρίσκεται σε ποσοστό 20-40%. Επίσης μπορεί να είναι πρώιμη εκδήλωση κακοηθειών (όπως νεφροβλάστωμα) ή υδρονέφρωσης.

Εντοπίζεται σχεδόν πάντα (90%) ΑΡ κι αυτό γιατί η σπερματική φλέβα εκβάλλει στην ΑΡ νεφρική κι όχι άμεσα στην κάτω κοίλη φλέβα, όπως η ΔΕ σπερματική.

Κατάταξη

Μικρή (I)
Γίνεται ορατή μετά από δοκιμασία Valsava (Λέμε στον άρρωστο να πάρει βαθειά ανάσα, να κλείσει αμέσως τη μύτη του κι εν συνεχεία να πιέσει να βγάλει τον αέρα από τα αυτιά του).

Μέτρια (ΙΙ)
Είναι ψηλαφητή, χωρίς τη δοκιμασία Valsava

Μεγάλη (ΙΙΙ)
Ορατή σαν χωροκατακτητική εξεργασία στο όσχεο.

Αιτιολογία

1. Ελλειψη βαλβίδων της σπερματικής φλέβας
2. Εκβολή ΑΡ σπερματικής υπό γωνία στην ΑΡ νεφρική φλέβα
3. Πίεση ΑΡ νεφρικής φλέβας ανάμεσα στην κάτω μεσεντέριο αρτηρία και αορτή
4. Πίεση ΑΡ σπερματικής φλέβας από γεμάτο σιγμοειδές.

Επιπλοκές

Η κιρσοκήλη προκαλεί ατροφία του όρχι και στειρότητα στην ενηλικίωση πιθανότατα δευτεροπαθώς, λόγω αύξησης της θερμοκρασίας μέσα στο σύστοιχο ημιόσχεο.

Διάγνωση

Αν η διάγνωση γίνει έγκαιρα στην υποκλινική κιρσοκήλη στα αρχικά στάδια, η γονιμότητα στην ενηλικίωση θα ήταν πιο βελτιωμένη.
Γίνεται με: κλινική εξέταση στα παιδιά
Doppler U/S (στους ενήλικες)
Φλεβογραφία (είναι διαγνωστική και θεραπευτική)

Αντιμετώπιση

Ενδείξεις για αντιμετώπιση αποτελούν:
– Ο χρόνιος πόνος και η ενόχληση
– Η ατροφία του όρχι στην εφηβεία
– Υπογονιμότητα στην ενηλικίωση

Εγχειρήσεις
1. Εγχείρηση Ivavissevich: Γίνεται απολίνωση των σπερματικών φλεβών μέσα από βουβωνική προσπέλαση
2. Palomo εγχείρηση : Απολίνωση σπερματικών αγγείων στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, πάνω από το έσω βουβωνικό στόμιο.
3. Λαπαροσκοπικά

Επιπλοκές

1. Υποτροπή (5-45%)
2. Εμφάνιση υδροκήλης (7-39%)
3. Ατροφία όρχι
4. Κάκωση λαγονοβουβωνικού νεύρου
5. Κάκωση αιδιομηρικού νεύρου
6. Κάκωση σπερματικού πόρου

Διαβάστε επίσης