Ορχεοεπιδιδυμίτιδα

Περιλαμβάνει όλες τις φλεγμονώδεις καταστάσεις του ημιοσχέου.
– Επιδιδυμίτιδα: Aφορά μόνο την επιδίδα και είναι σπάνια. Εμφανίζεται πριν την εφηβεία.
– Ορχίτιδα: Ο όρχις προσβάλλεται από τον ιό της παρωτίτιδος μετά την εφηβεία.
– Ορχεοεπιδιδυμίτιδα: Οφείλεται σε ανάστροφη εξάπλωση των μικροβίων κατά μήκος του σπερματικού πόρου από το ουροποιητικό. Το μικρόβιο που ενοχοποιείται είναι E. Coli και προδιαθεσικοί παράγοντες οι βαλβίδες της ουρήθρας, η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, ο έκτοπος ουρητήρας. Η συνήθης ηλικία είναι έως 6 μηνών και εκδηλώνεται με σύνοδα συμπτώματα από το ουροποιητικό (συχνουρία, πυουρία, δυσουρία) ή με αποδεδειγμένη λοίμωξη του ουροποιητικού με υποξεία εμφάνιση οιδήματος και ευαισθησίας του ημιοσχέου. Τέλος μπορεί να παρουσιαστεί υδροκήλη ή να προσβληθούν και οι δύο όρχεις.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση