Εκκριση θηλής μαστού

Η έκκριση της θηλής του μαστού μπορεί να είναι αθώα, αλλά μπορεί να κρύβει σοβαρά προβλήματα, όπως κατά σειρά συχνότητος: καρκίνος του μστού, θήλωμα των γαλακτοφόρων πόρων, ινοκυστική νόσος με εκτασία (διάταση) των πόρων κλπ.

Κάθε έκκριση της θηλής του μάστού (εκτός θηλασμού) πρέπει να αξιολογείται, όσον αφορά τα εξής χαρακτηριστικά
– είδος έκκρισης (ορώδης, αίμα)
– συνυπάρχει ψηλαφητή μάζα
– είναι στον ένα μαστό ή και στους δύο
– η ροή είναι αυτόματη ή μετά από πίεση
– η έκκριση προκαλείται μετά από πίεση σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή παντού
– έχει σχέση με την περίοδο
– είναι μετά ή πριν την εμμηνόπαυση
– η ασθενής παίρνει αντισυλληπτικά ή άλλα ορμονικά σκευάσματα

Με βάση όλα τα παραπάνω προχωρούμε στη διερεύνηση του προβλήματος (κυτταρολογική εξέταση, μαστογραφία κλπ) και στη θεραπεία, ανάλογα με την αιτία.

Διαβάστε επίσης