Ινοαδένωμα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι ο πιο συχνός καλοήθης όγκος του μαστού. Συνήθως εμφανίζεται σε γυναίκες κάτω των 30 ετών, έχει μικρό μέγεθος (1-5cm), είναι στρογγυλό, περιγεγραμμένο και κινητό.

Διάγνωση

Η μαστογραφία δε βοηθάει να το ξεχωρίσουμε από μία κύστη, το υπερηχογράφημα όμως συνήθως βάζει τη διάγνωση.

Αντιμετώπιση

Η κλασσική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η χειρουργική αφαίρεση του ινοαδενώματος, χωρίς εξαίρεση επί πλέον αδενικού ιστού (και βιοψία).

Τα τελευταία χρόνια πολλοί προτιμούν να μην αφαιρούν τα ινοαδενώματα στις ιδιαίτερα νέες γυναίκες ή να παίρνουν βιοψία με βελόνη.

Ιδιαίτερες μορφές

Το νεανικό ινοαδένωμα, το γιγαντιαίο ιναδένωμα και το φυλλώδες κυστεοσάρκωμα αποτελούν ιδιαίτερες μορφές ινοαδενώματος, που αποκτούν μεγάλο μέγεθος και συνήθως δεν υποτροπιάζουν μετά τη χειρουργική αφαίρεση.

Το κακόηθες φυλλώδες κυστεοσάρκωμα (σπάνιο) συνήθως απαιτεί ολική μαστεκτομή.