Επιγαστρική κήλη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Επιγαστρική κήλη ονομάζεται κάθε προβολή (κήλη) στη μέση γραμμή της κοιλιάς (λευκή γραμμή) στο επιγάστριο (από το στέρνο ως τον ομφαλό). Ενα 3-5% του πληθυσμού έχει επιγαστική κήλη, αφορά δε κυρίως τους άνδρες παρά τις γυναίκες, με ηλικία 20-50 ετών. Πολλές φορές (20%) υπάρχουν πολλαπλές επιγαστρικές κήλες.

Συμπτώματα

Τις περισσότερες φορές οι επιγαστρικές κήλες δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα και διαπιστώνονται τυχαία. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι πόνος ποικίλης έντασης και είδους, που μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία ή έμετο και να εμφανίζεται μετά από γεύμα.

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική. Αξίζει να σημειωθεί ότι σ΄αντίθεση με τη βουβωνοκήλη και τη μηροκήλη, υπάρχει μεγάλο ποσοστό υποτροπής (επανεμφάνισης) της επιγαστικής κήλης, που φτάνει το 10-20%. Αυτό το υψηλό ποσοστό οφείλεται στην αδυναμία αναγνώρισης τυχών πολλαπλών μικρών κηλών, που διαφεύγουν.

Διαβάστε επίσης