Μηροκήλη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η μηροκήλη διέρχεται (κατεβαίνει) διαμέσου του μηριαίου δακτυλίου, ακριβώς κάτω από το βουβωνικό σύνδεσμο. Λόγω του πολύ στενού σημείου εξόδου της (αυχένας) είναι επιρρεπής σε περίσφιξη και στραγγαλισμό (νέκρωση). Είναι πιο συχνή πάθηση στις γυναίκες, αφού αποτελεί το 1/3 των κηλών της βουβωνικής περιοχής, ενώ μόνο το 2% των αντίστοιχων κηλών στους άνδρες. Πάρα ταύτα είναι πιο σπάνια από ότι η βουβωνοκήλη.

Συμπτώματα

Η μηροκήλη μπορεί να εμφανιστεί με πολλούς τρόπους. Αν είναι μικρή και δεν έχει κάνει επιπλοκές (περίσφιξη-στραγγαλισμό), εκδηλώνεται σα μια μικρή μάζα στη μέση του ανώτερου σημείου του μηρού. Η διόγκωση αυτή μπορεί να είναι πολύ μικρή και να διαφύγει της προσοχής, κυρίως σε παχύσαρκες γυναίκες. Αν δεν διαγνωσθεί έγκαιρα και επιπλακεί, τα συμπτώματα δεν αφορούν ακριβώς το σημείο της μικροκήλης, αλλά την κοιλιά και είναι κολικοειδής πόνος (κωλικός), έμετος και άλλα, που οφείλονται στην εντερική απόφραξη.

Διαφορική διάγνωση

Πολλές φορές χρειάζεται να διακρίνουμε μία μηροκήλη, από άλλες παθήσεις που έχουν παρόμοια εικόνα, όπως βουβωνοκήλη, διόγκωση μηριαίων λεμφαδένων, ευμεγέθης κιρσός της σαφηνούς φλέβας (varix).

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι χειρουργική με άριστα αποτελέσματα. Εχει σκοπό να ανατάξει την κήλη και να κλείσει το μηριαίο δακτύλιο. Οι συνηθέστερες εγχειρήσεις που πραγματοποιούνται είναι οι:
– Lotheissen
– Mc Vay
– Απλή πρόσθια σύγκλειση του μηριαίου δακτυλίου