Ενδοκρινικοί όγκοι παγκρέατος

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Προέρχονται από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος, που είναι διάσπαρτα νησίδια, σε όλο το πάγκρεας. Είναι σπάνιοι και διακρίνονται σε λειτουργικούς (παράγουν ορμόνες) και μη λειτουργικούς.

Ινσουλίνωμα

Ο πιο συχνός όγκος. Παράγει ινσουλίνη και προκαλεί υπογλυκαιμία. Συνήθως είναι καλοήθης (90%). Εντοπίζεται προεγχειρητικά (υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία) ή εγχειρητικά (ψηλάφηση, διεγχειρητικό υπερηχογράφημα) και αφαιρείται τοπικά (εκπυρήνηση).

Γαστρίνωμα (Σύνδρομο Zollinger-Ellison) 25%

Παράγει γαστρίνη, η οποία αυξάνει την έκκριση γαστρικού υγρού και οξέως, με αποτέλεσμα επίμονα, ανθεκτικά και μερικές φορές πολλαπλά έλκη. Πολλές φορές είναι κακόηθες (50-90%).

Η θεραπεία, όταν δεν υπάρχουν μεταστάσεις, είναι χειρουργική. Εντόπιση του όγκου (στο δωδεκαδάκτυλο ή στο πάγκρεας συνήθως) και αφαίρεσή του.

Αλλοι όγκοι

Αλλοι όγκοι είναι σπανιότεροι, όπως γλυκαγόνωμα, σωματοστατίνωμα, Vipoma, πολλές φορές κακοήθεις και αντιμετωπίζονται, αν είναι δυνατό, χειρουργικά (παγκρεατεκτομή)

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση