ΕΦΕΤ: Σημαντικά βήματα προόδου στην κρεαταγορά του Ρέντη

Την πραγματοποίηση σημαντικών βημάτων προόδου, στην επίλυση των προηγούμενων σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας της κρεαταγοράς του Ρέντη, διαπίστωσαν οι κοινοτικοί επιθεωρητές του FVO (Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων), μετά από επίσκεψη επανελέγχου, που πραγματοποίησαν στην Αγορά. Τα παραπάνω αναφέρονται σε σχετικό δελτίο τύπου, που απέστειλε στο Care, ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων).

Στην τελική τους επίσκεψη, οι κοινοτικοί επιθεωρητές επισήμαναν τη θετική κατεύθυνση και τις μεγάλες προσπάθειες των Ελληνικών Αρχών, που τεκμηριώνονται από την αύξηση του αριθμού των ελέγχων, τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού της δράσης μεταξύ των αρχών, την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό, την αυξημένη επιβολή κυρώσεων σε μη συμμορφούμενες επιχειρήσεις, την εφαρμογή προγραμμάτων δειγματοληψιών και την ολοκλήρωση της εκπόνησης “Οδηγού Υγιεινής” για την Αγορά.

Κατά τη διάρκεια της δειγματοληπτικής επιθεώρησης επιχειρήσεων στην Κρεαταγορά (18 και 19 Ιουλίου) δε διαπιστώθηκαν παραβιάσεις των απαιτούμενων όρων υγιεινής και ασφάλειας, κατά την εμπορία του κρέατος και τονίστηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, βάσει της μελέτης των προδιαγραφών που έχει εκπονηθεί από τον ΕΦΕΤ, με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, που έχει ορισθεί για το τέλος Σεπτεμβρίου.

Στο αρχικό πόρισμα του ελέγχου, που θα αποσταλεί στις Ελληνικές αρχές σε διάστημα 25 περίπου ημερών, θα αναφέρεται η ανάγκη διερεύνησης και βελτίωσης του συστήματος αυτοελέγχων των επιχειρήσεων, η αναγκαιότητα εφαρμογής προγραμμάτων αυτοελέγχων και από τη διοίκηση του ΟΚΑΑ, βελτιώσεις και αλλαγές του κυρωτικού συστήματος και υποδείξεις για διερεύνηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα προσωπικής υγιεινής, υγιεινής του περιβάλλοντος χώρου και ασφάλειας των τροφίμων.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση