Προειδοποίηση της Ε.Ε για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Προειδοποίηση σε έξι χώρες της ΕΕ μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν εναρμόνισαν σωστά στο εθνικό τους δίκαιο την κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη -το δεύτερο στάδιο προειδοποίησης – στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Βρετανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και την Αυστρία ότι αν δεν συμμορφωθούν με τις κοινοτικές προδιαγραφές, μέσα στο επόμενο δίμηνο, θα ακολουθήσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το 1996 η ΕΕ υιοθέτησε μια οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα, που προβλέπει ανώτατα όρια ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Το 1999 τα κράτη μέλη προσδιόρισαν, με βάση τις αρχές της οδηγίας, τα ανώτατα όρια για κάθε ρύπο της ατμόσφαιρας, θέτοντας ως προθεσμία για την εναρμόνιση του εθνικού τους δικαίου την 19η Ιουλίου του 2001.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση