Νέα γραφεία του ΕΦΕΤ στην Κρήτη

Το διοικητικό συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) εγκαινιάζει τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2002, στην οδό Μάχης Κρήτης 155-161, στο Ηράκλειο. Τα εγκαίνια θα τελεσθούν παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ακη Τσοχατζόπουλου.

Ο ΕΦΕΤ συστάθηκε το 1999 με το νόμο 2741/99, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αποστολή του ΕΦΕΤ είναι:

α) η προστασία του καταναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών και ασφαλών τροφίμων,

β) η πιστοποίηση της καταλληλότητας , ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων,

γ) η μέριμνα για την αποτροπή φαινομένων νοθείας και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή και

δ) η μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησης του καταναλωτή, σε σχέση με τη υγιεινή, τη σύσταση, την επισήμανση και την τιμή των τροφίμων.

Στα εγκαίνια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της Περιφέρειας και των νομαρχιών της Κρήτης, βουλευτές, εκπρόσωποι διαφόρων δημοσίων φορέων και συναρμόδιων υπηρεσιών, ομοσπονδιών, συλλόγων και ενώσεων, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

Διαβάστε επίσης