Αιμαγγείωμα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι ο πιο συνήθης καλοήθης όγκος του ήπατος και μετά το δέρμα και τους βλενογόννους, το ήπαρ αποτελεί την συνηθέστερη εντόπισή του. Απαντάται 6 φορές περισσότερο στις γυναίκες, παρά στους άνδρες. Ο ιστολογικός του τύπος είναι σηραγγώδες αιμαγγείωμα.

Συμπτώματα

Συνήθως δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα και βρίσκονται τυχαία, κατά τη διάρκεια μίας επέμβασης, σαν μικρές συμπαγείς υποκάψιες διογκώσεις. Εάν είναι μεγαλύτερα από 4 εκατοστά στη διάμετρο μπορεί να προκαλέσουν πόνο ή να δύναται να ψηλαφηθούν.

Σπανιότατα τα αιμαγγειώματα μπορεί να κάνουν ρήξη αιφνιδίως και να προκαλέσουν αιμορραγικό σοκ. Πολύ μεγάλα αιμαγγειώματα στο ήπαρ μπορεί να συνοδεύονται και από δερματικά. Τέλος ένα αιμαγγείωμα μπορεί να προκαλέσει υπερτροφία της καρδιάς και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

Διάγνωση

Για τη διάγνωσή του χρησιμοποιούνται αξονικές τομογραφίες, μαγνητικές ή και αγγειογραφίες και σπινθηρογραφήματα. Σπανίως χρειάζεται η βιοψία με λεπτή βελόνα για να τεθεί η διάγνωση.

Αντιμετώπιση

Ενα αιμαγγείωμα που είναι ασυμπτωματικό, είτε είναι μικρό ή μεγαλύτερο, και ανευρίσκεται τυχαία κατά τη διάρκεια μίας επέμβασης, δεν πρέπει να αφαιρείται, αλλά ούτε και να παρακεντάται, για το φόβο της αιμορραγίας.

Στην περίπτωση που προκαλεί συμπτώματα πρέπει να αφαιρείται. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για επέμβαση, εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακτινοβολία ή εμβολισμός μέσω καθετήρα, που τοποθετείται στην ηπατική αρτηρία. Η λήψη οιστρογόνων έχει ενοχοποιηθεί για υποτροπή μεγάλων αιμαγγειωμάτων, γι΄αυτό πρέπει να απαγορεύονται.

Διαβάστε επίσης