Ενδείξεις σπληνεκτομής

Περιπτώσεις που πρέπει πάντα να αφαιρείται ο σπλήνας

– Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι σπληνός
– Αποστήματα σπληνός
– Συγγενής αιμολυτική αναιμία
– Κληρονομική σφαιροκυττάρωση

Περιπτώσεις που συνήθως απαιτείται σπληνεκτομή

– Πρωτοπαθής υπερσπληνισμός
– Χρόνια άνοση θρομβοκυτταρική πορφύρα
– Θρόμβωση σπληνικής φλέβας, που προκαλεί κιρσούς οισοφάγου

Περιπτώσεις που μερικές φορές ενδείκνυται σπληνεκτομή

– Τραυματισμοί σπλήνα
– Αυτοάνοσες αιμολυτικές νόσοι
– Μη σφαιροκυτταρική συγγενής αιμολυτική αναιμία
– Σταδιοποίσηση νόσου του Hodgkin
– Ελλειπτοκύττωση με αιμόλυση
– Θρομβωτική θροβμοκυτταροπενική πορφύρα
– Μυελοϊνωση

Περίπτωση που σπανίως χρειάζεται αφαίρεση του σπλήνα

– Χρόνια λεμφική αναιμία
– Λεμφοσάρκωμα
– Νόσος του Hodgkin (όχι για σταδιοποίηση)
– Μαρκοσφαιριναιμία
– Σοβαρή θαλασσαιμία (Μεσογειακή αναιμία ή νόσος το Cooley)
– Ανεύρυσμα σπληνικής αρτηρίας
– Κληρονομική δρεπανοκυτταρική αναιμία
– Συμφορητική σπληνομεγαλία και υπερσπληνισμός λόγω πυλαίας υπέρτασης

Αντενδείξεις σπληνεκτομής

– Ασυμπτωματικός υπερσπληνισμός
– Σπληνομεγαλία με λοίμωξη
– Σπληνομεγαλία με αυξημένα επίπεδα IgM
– Οξεία λευχαιμία
– Κληρονομική αιμολυτική αναιμία ήπιας μορφής
– Ακοκκιοκυτταραιμία

Διαβάστε επίσης