Ολο και περισσότεροι δήμοι για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Πεντακόσιες ογδόντα νέες αιτήσεις έχουν υποβληθεί ήδη στο υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας από ισάριθμους δήμους της χώρας, για ένταξή τους στο πρόγραμμα ”Βοήθεια στο σπίτι”. Αναμένεται ότι ο συνολικός αριθμός των νέων αιτήσεων θα προσεγγίσει ή και θα ξεπεράσει τις χίλιες, μέχρι την ολοκλήρωση των κατανομών του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σήμερα σε 203 δήμους, οι οποίοι έχουν αναπτύξει 284 συνεργεία παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους που διαβιούν μοναχικά, δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά πριν από τέσσερα χρόνια. Χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους στη συνέχεια και από πόρους των ΟΤΑ και πολύ σύντομα ανέπτυξε 98 μονάδες παροχής βοήθειας σε μοναχικούς ηλικιωμένους.

Η επιτυχία του προγράμματος συνετέλεσε στην ένταξή του στο Β’ ΚΠΣ και την συγχρηματοδότησή του από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γεγονός που επέτρεψε την ανάπτυξη 186 ακόμη μονάδων σε όλη τη χώρα και την εξυπηρέτηση 12.000 περίπου ηλικιωμένων.

Η ένταξη του προγράμματος στο Γ’ ΚΠΣ υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετήσει περισσότερα από 60.000 ανήμπορα μέλη της ελληνικής κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην αύξηση του δείκτη απασχόλησης κοινωνικών επαγγελμάτων (κοινών λειτουργών, νοσηλευτών, οικιακών βοηθών) με τη δημιουργία 4.000 περίπου νέων θέσεων εργασίας.

Σημαντική είναι και η συμβολή του στην άρση των εμποδίων πρόσβασης γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για τα συγγενικά πρόσωπα των ηλικιωμένων που έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα τους και δεν μπορούν, εξ αυτού του λόγου, να αναζητήσουν εργασία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εντάσσεται και η προμήθεια από το υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας 500 ειδικών οχημάτων (αυτοκίνητα με ράμπες και άλλες ειδικές προδιαγραφές), τα οποία θα εξυπηρετούν τους ηλικιωμένους (επισκέψεις σε γιατρούς, συμμετοχή στη ζωή των ΚΑΠΗ κ.α.) αλλά και τις μετακινήσεις των συνεργείων (κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, οικιακοί βοηθοί).

Την υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο οποίος και το στήριξε από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του.

Διαβάστε επίσης