Υπό προϋποθέσεις η χρήση εμβρυακών κυττάρων στην Γερμανία

Οι βουλευτές της γερμανικής Μπούντεσταγκ (Κάτω Βουλή) έδωσαν υπό όρους το πράσινο φως για την εισαγωγή για ερευνητικούς σκοπούς στελεχών κυττάρων που προέρχονται από ανθρώπινα έμβρυα, μετά από συζήτηση περίπου τεσσάρων ωρών πάνω στο θέμα της βιοηθικής.

Τριακόσιοι σαράντα βουλευτές ενέκριναν μια συμβιβαστική πρόταση που απαγορεύει “κατ’ αρχήν” την εισαγωγή στελεχών κυττάρων από ανθρώπινα έμβρυα, την επιτρέπει όμως υπό αυστηρές προϋπόθεσεις, αν δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση και μόνον στο πλαίσιο σχεδίων που θα έχουν υποβληθεί σε έγκριση στην επιτροπή βιοηθικής.

Η ψηφοφορία είχε ως στόχο να καλύψει ένα νομικό κενό: ο γερμανικός νόμος του 1991 για την προστασία των εμβρύων απαγορεύει την τεχνητή αναπαραγωγή για ερευνητικούς σκοπούς καθώς και τη φύλαξη εμβρύων που γονιμοποιήθηκαν in vitro και πρέπει να καταστραφούν διότι δεν εμφυτεύτηκαν, δεν προβλέπει όμως τίποτε για την εισαγωγή στελεχών κυττάρων από έμβρυα.

Η εισαγωγή θα επιτρέπεται στο εξής μόνον αν πρόκειται για ερευνητικά προγράμματα απόλυτης προτεραιότητας ή για τη διεύρυνση των ιατρικών γνώσεων σε θέματα διαγνωστικής και θεραπείας.

Διαβάστε επίσης