Τρεις χιλιάδες παιδιά και έφηβοι θύματα κυκλωμάτων πορνείας

Τρεις χιλιάδες παιδιά και νεαρά άτομα εμπλέκονται σε πορνεία ή οδηγούνται σε εξαναγκαστική παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών στη χώρα μας, πέντε χιλιάδες παιδιά κάτω των 14 ετών εξαναγκάζονται να εργαστούν, ενώ 6 στους 10 έφηβους πειραματίστηκαν για πρώτη φορά με ουσίες στην ηλικία των 15 ετών.

Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα σε κοινή συνέντευξη Τύπου που δόθηκε από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που δρουν και ασχολούνται με το παιδί στην Ελλάδα, με αφορμή έκθεση που συνέταξαν, όπου παρουσιάζονται οι προτάσεις τους για τις βελτιώσεις που χρειάζεται το νομικό πλαίσιο στους τομείς που αφορούν την εναρμόνιση της χώρας μας με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού του ΟΗΕ.

Από την έκθεση των ΜΚΟ προκύπτει πως η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προβεί στην ίδρυση ενός Εθνικού Κέντρου Αναφοράς για το παιδί, το οποίο θα βοηθούσε στη διαμόρφωση της πραγματικής εικόνας για την έκταση των προβλημάτων του παιδιού με αποτέλεσμα έτσι να είναι δυνατή η ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών αντιμετώπισης.

Ταυτόχρονα, οι ΜΚΟ θεωρούν ότι είναι αναγκαίο η κυβέρνηση, να αναλάβει να ορίσει ομάδα αστυνομικών με ειδική εκπαίδευση οι οποίοι θα ασχολούνται με ανήλικους παραβάτες.

Προτείνουν επίσης να εισαχθεί σειρά εναλλακτικών μεθόδων απονομής δικαιοσύνης ανηλίκων, να ενσωματωθούν ειδικά εκπαιδευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί και επιμελητές ανηλίκων στην εκάστοτε Εισαγγελία ανηλίκων και επίσης να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν ειδικά προγράμματα για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Διαβάστε επίσης