Σχέση γονιδιακών ανωμαλιών και εμφάνισης ψυχικών νόσων

Γονιδιακές ανωμαλίες σε μία περιοχή του χρωματοσώματος 15 είναι πιθανόν να σχετίζονται με την εμφάνιση ψυχικής νόσου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge στην Μ. Βρετανία, που δημοσιεύεται στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό The Lancet.

Πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες μελέτησαν την επίπτωση των ψυχικών παθήσεων σε ασθενείς που έπασχαν από το σύνδρομο Prader Willi. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ανωμαλιών σε ορισμένα γονίδια του χρωμοσώματος 15.

Αν και δεν έχει διευκρινιστεί ποια ακριβώς είναι τα γονίδια αυτά, διαπιστώθηκε ότι η επίπτωση των ψυχικών παθήσεων στους ασθενείς που είχαν κληρονομήσει και τα δύο αντίγραφα γονιδίων από την μητέρα τους (και όχι ένα από κάθε γονέα) ήταν ιδιαίτερα υψηλή.

Προκειμένου να εκφραστούν τα συγκεκριμένα γονίδια πρέπει το ένα αντίγραφο να προέρχεται από τον πατέρα, όμως στους ασθενείς με σύνδρομο Prader Willi τα πατρικά αντίγραφα απουσιάζουν για διάφορους λόγους.

Η διαπίστωση ότι από ψυχικές παθήσεις έπασχαν όσοι ασθενείς είχαν κληρονομήσει μόνο τα μητρικά αντίγραφα, οδήγησε τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι η εμφάνιση ψυχικών νόσων δεν σχετίζεται τόσο με το σύνδρομο, όσο με τη συγκεκριμένη γενετική ιδιομορφία.

Οπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ Anthony Holland, πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο και άτομα από τον γενικό πληθυσμό που εμφανίζουν ψυχικές παθήσεις έχουν γενετικές ανωμαλίες στο συγκεκριμένο χρωμόσωμα.

Διαβάστε επίσης