Κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες – Γενικό μέρος

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για ομάδα αρθροπαθειών, που χαρακτηρίζονται από καθίζηση κρυστάλλων ανόργανων αλάτων, στο αρθρικό υγρό και εναπόθεσή τους στις αρθρώσεις.

Γενικά

Οι πιο συχνές από αυτές είναι:
– Ουρική αρθρίτιδα (κρύσταλλοι ουρικού μονονατρίου).
– Ψευδο-ουρική αρθρίτιδα (κρύσταλλοι διυδρικού πυροφωσφορικού ασβεστίου).
– Ασβεστοποιός περιαρθρίτιδα (κρύσταλλοι ασβεστίου-υδρόξυ-απατίτη).
Στο τμήμα αυτό της ρευματολογίας περιγράφονται η ουρική και η ψευδο-ουρική αρθρίτιδα.

Διαβάστε επίσης


Μη χάσετε καμμία δημοσίευση!

Γραφτείτε στο NewsLetter του Care


Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα