Εφηβοι και αντισύλληψη: ανησυχούν, αλλά δεν το συζητούν

Εφηβοι και αντισύλληψη: ανησυχούν, αλλά δεν το συζητούνΑν και οι έφηβοι ξεκινούν την σεξουαλική τους ζωή στα 15, άσχετα με το αν έχουν ολοκληρωμένες σχέσεις ή όχι και ενδιαφέρονται για το θέμα της αντισύλληψης, δεν το συζητούν με τους γονεί τους, με αποτέλεσμα να έχουν μια ασαφή εικόνα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Το 66,3% των εφήβων συζητά με τους γονείς τους, το θέμα της αντισύλληψης λίγο έως καθόλου, το 9,9% μέτρια, ενώ μόνο το 23,8% το συζητά πολύ έως πάρα πολύ. Μάλιστα, η αντισύλληψη είναι το θέμα που συζητείται, λιγότερο με τους γονείς, μετά από τη γενικότερη ενημέρωση για τη σεξουαλική επαφή. Αυτά τα στοιχεία προέκυψαν μέσω ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς το οποίο σχεδιάστηκε από το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Α.Π.Θ. και διανεμήθηκε σε εφήβους στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών Γ’ Γυμνασίου, σε θέματα σεξουαλικής ανάπτυξης και υγείας.

Οσον αφορά στις πρώτες σεξουαλικές εμπειρίες, στο σύνολο των 558 εφήβων, το 10,4% δήλωσε ότι είχε ήδη την πρώτη του ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, το 22% είχε κάποια μη ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (67,6%) σ’ αυτή την ηλικία δεν είχε καμία σεξουαλική εμπειρία. Για τους εφήβους ωστόσο που είχαν ήδη ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή, ο μέσος όρος της ηλικίας για την πρώτη επαφή ήταν 14,7%.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 558 έφηβοι γυμνασίου της περιφέρειας από τους οποίους ζητήθηκε να σημειώσουν όσα τους ανησυχούν σχετικά με τη σεξουαλική επαφή.

Από αυτούς το 37,5% δήλωσε ότι ανησυχεί για την αντισύλληψη και μάλιστα τα κορίτσια (60,9%) ανησυχούν για το θέμα αυτό σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τα αγόρια (39,1%).

Το πρόγραμμα αυτό το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (Τηλεφωνική Γραμμή Επικοινωνίας 031-999099) με χορηγό τη φαρμακευτική εταιρία Shering A.G., στηρίζεται κυρίως σε μεθόδους συμμετοχής και η μεθοδολογία στοχεύει στην εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο πληθυσμός στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές της μέσης εφηβικής ηλικίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη το εξελικτικό στάδιο αλλά και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, ώστε να επιτρέπει την εκπόνηση προγράμματος.

Σύμφωνα μ’ αυτό το σκεπτικό το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Περιλαμβάνει 6 συναντήσεις και θα καλύψει ένα πληθυσμό περίπου 1200 εφήβων.

Οι δύο βασικοί θεματικοί άξονες του προγράμματος είναι:

– Σεξουαλική ανάπτυξη: ωρίμανση και αλλαγές κατά την εφηβεία

– Αντισύλληψη: πρόληψη από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και τα οφέλη των αντισυλληπτικών δισκίων.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση