Η ΠΟΕΔΗΝ αντίθετη με τα απογευματινά ιατρεία στο νοσοκομεία

Tην ριζική διαφωνία της για τον θεσμό των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων στα Νοσοκομεία από γιατρούς του ΕΣΥ, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, καθώς θεωρεί ότι το μέτρο αυτό εμπορευματοποιεί το αγαθό της υγείας και καταργεί την ισότιμη πρόσβασης στις υπηρεσίας υγείας.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ έχει ως ακολούθως:

Η ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει την ριζική διαφωνία της για την εφαρμογή του θεσμού των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων στα Νοσοκομεία από γιατρούς του ΕΣΥ.
Η θέση μας αυτή είχε διατυπωθεί και κατά την ψήφιση του Ν.2889 και αποτελούσε ένα από τα έξι (6) κορυφαία σημεία αντίθεσης μας.

Το μέτρο αυτό εμπορευματοποιεί το αγαθό της υγείας και καταργεί ένα από τα κορυφαία δικαιώματα του πολίτη, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίας υγείας. Οδηγεί σε πολίτες δύο ταχυτήτων σε αυτούς που θα πληρώνουν από την τσέπη τους επισκέψεις που στοιχίζουν από 12.000 έως 40.000 δρχ και θα εξετάζονται άμεσα στα απογευματινά ιατρεία από Καθηγητές, Διευθυντές και Επιμελητές Α’ και σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν αυτά τα ποσά και θα προσέρχονται στα υποβαθμισμένα δωρεάν πρωινά τακτικά ιατρεία τα οποία θα στελεχώνουν κυρίως οι ειδικευόμενοι γιατροί.

Το μέτρο αυτό θα δημιουργήσει στρεβλώσεις και θα συμβάλλει στην αύξηση τιμών των ιατρικών επισκέψεων γιατί οι τιμές που προσδιορίζει είναι σε πολλές περιπτώσεις ανώτερες από τις τιμές αγοράς. Θα οδηγήσει σε λεηλασία των υγειονομικών-φαρμακευτικών υλικών για την εξυπηρέτηση της ιδιωτικής πελατείας των γιατρών.

Η πελατειακή σχέση των γιατρών με τους απογευματινούς πελάτες τους θα καταστρατηγήσει τις λίστες προτεραιότητες για εργαστηριακές εξετάσεις, για πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία, για εισαγωγή στα χειρουργεία, σε βάρος των πολιτών που δεν προσέρχονται στα ιδιωτικά ιατρεία.

Τέλος υπάρχει πρόβλημα υποδομής και χώρων για την ανάπτυξη των απογευματινών ιατρείων, καθώς και πρόβλημα έλλειψης προσωπικού (νοσηλευτικού-παραιατρικού-διοικητικού) για την υποστήριξη τους. Το ποσό δε το οποίο προβλέπει ως αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης για το υπόλοιπο προσωπικό, είναι 8 ευρώ/ώρα και είναι βέβαιο ότι δεν αποτελεί κίνητρο για την στελέχωση τους.

Η θέση μας αυτή είχε διατυπωθεί και κατά την ψήφιση του Ν.2889 και αποτελούσε ένα από τα έξι (6) κορυφαία σημεία αντίθεσης μας.

Το μέτρο αυτό Οδηγεί σε πολίτες δύο ταχυτήτων σε αυτούς που θα πληρώνουν από την τσέπη τους επισκέψεις που στοιχίζουν από 12.000 έως 40.000 δρχ και θα εξετάζονται άμεσα στα απογευματινά ιατρεία από Καθηγητές, Διευθυντές και Επιμελητές Α’ και σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν αυτά τα ποσά και θα προσέρχονται στα υποβαθμισμένα δωρεάν πρωινά τακτικά ιατρεία τα οποία θα στελεχώνουν κυρίως οι ειδικευόμενοι γιατροί.

Το μέτρο αυτό θα δημιουργήσει στρεβλώσεις και θα συμβάλλει στην αύξηση τιμών των ιατρικών επισκέψεων γιατί οι τιμές που προσδιορίζει είναι σε πολλές περιπτώσεις ανώτερες από τις τιμές αγοράς. Θα οδηγήσει σε λεηλασία των υγειονομικών-φαρμακευτικών υλικών για την εξυπηρέτηση της ιδιωτικής πελατείας των γιατρών. Η πελατειακή σχέση των γιατρών με τους απογευματινούς πελάτες τους θα καταστρατηγήσει τις λίστες προτεραιότητες για εργαστηριακές εξετάσεις, για πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία, για εισαγωγή στα χειρουργεία, σε βάρος των πολιτών που δεν προσέρχονται στα ιδιωτικά ιατρεία.

Τέλος υπάρχει πρόβλημα υποδομής και χώρων για την ανάπτυξη των απογευματινών ιατρείων, καθώς και πρόβλημα έλλειψης προσωπικού (νοσηλευτικού-παραιατρικού-διοικητικού) για την υποστήριξη τους. Το ποσό δε το οποίο προβλέπει ως αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης για το υπόλοιπο προσωπικό, είναι 8 ευρώ/ώρα και είναι βέβαιο ότι δεν αποτελεί κίνητρο για την στελέχωση τους.

Διαβάστε επίσης