Φιλικό διαδίκτυο για άτομα με ειδικές ανάγκες από την ΕΕ

Τη βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας – με την υιοθέτηση σχετικής ανακοίνωσης – όσες πρωτοβουλίες των κρατών μελών και των κοινοτικών οργάνων διευκολύνουν, σε πρακτικό επίπεδο, τους αναπήρους και τους ηλικιωμένους, στη χρήση του Ιντερνετ.

Την ανακοίνωση παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου, στις Βρυξέλλες, ο αρμόδιος Επίτροπος Ερκι Λικάνεν και ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες, Γιάννης Βαρδακαστάνης, επισημαίνοντας ότι η έγκρισή της προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της Ευρώπης για το 2002 (υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο κορυφής της Φέιρα τον Ιούνιο του 2000), που διασφαλίζει ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο.

“Στην Ευρώπη έχει γίνει πλέον σαφές ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που εξουδετερώνουν τα εμπόδια πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θέλουμε να εγγυηθούμε στους πολίτες μας μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους”, είπε ο κ. Λικάνεν, δίνοντας έμφαση στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υλοποιήσει αυτό το στόχο.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε τη ζωτική σημασία που έχει για όλους τους ανθρώπους η πληροφόρηση, αφού αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη διαμόρφωση της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των όρων ισότητας. “Στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας, είπε, το διαδίκτυο είναι από τα κυριότερα μέσα επικοινωνίας, για την εργασία και την αγορά προϊόντων και για τους αναπήρους η πρόσβαση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως όριο μεταξύ κοινωνικής ενσωμάτωσης και αποκλεισμού”.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν τα εμπόδια πρόσβασης, ακολουθώντας απλούς κανόνες ανάλογα με το περιεχόμενο, τη δομή και τον κωδικό της ιστοσελίδας, αλλά αυτές οι τεχνικές δεν είναι ευρέως διαδεδομένες, ούτε εφαρμόζονται συστηματικά στις χώρες μέλη της ΕΕ. Σε αυτό αποσκοπεί η πρωτοβουλία της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός μηχανισμού που αποβλέπει στην απλούστευση των ιστοσελίδων του δημόσιου τομέα και στη διευκόλυνση της “ανάγνωσης” από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση