Το κυβερνητικό πρόγραμμα δράσης για την Υγεία ως το 2004

Δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο του προγράμματος των κυβερνητικών δράσεων ανά υπουργείο έως το 2004, όπως το περιέγραψε ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να προωθηθεί το τρίπτυχο «ανάπτυξη – νέο κοινωνικό κράτος – ολόπλευρη ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας›. Το συγκεκριμένο κείμενο δεν περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που θα αναπτυχθούν μέσα στην τριετία μέχρι το 2004, αλλά αποτελεί μια συνοπτική παρουσίασή τους και ένα πλαίσιο δεσμεύσεων, εμπιστοσύνης και προοπτικής.

Πιο συγκεκριμένα για το υπουργείο Υγείας προβλέπονται τα εξής:

Μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας:

– Ριζικός διοικητικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ): Συνεχίζεται -μετά την έναρξη λειτουργίας των 17 Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠεΣΥ)- η θεμελίωση στέρεων διοικητικών μηχανισμών και σύγχρονων εργαλείων ελέγχου:

– Τα σημερινά Διοικητικά Συμβούλια στα Νοσοκομεία καταργούνται και στη θέση τους τοποθετούνται επαγγελματίες διαχειριστές (Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές – Μάνατζερ), με εκτεταμένες αρμοδιότητες, ώστε να προωθήσουν ριζικές αλλαγές

– Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές δεσμεύονται με υπογραφή συμβολαίου αποδοτικότητας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως η μείωση της περιόδου αναμονής μεταξύ διάγνωσης και εγχείρισης, η πληροφόρηση των ασθενών για τα δικαιώματά τους, η διαχείριση παραπόνων. Οι Διοικητές κρίνονται με βάση την επίτευξη αυτών των στόχων (από τον Ιούλιο 2004).

Δημιουργία ενιαίας δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) για όλους τους έλληνες πολίτες: Αρχίζει -σταδιακά- η εφαρμογή του νέου συστήματος με:

– καθιέρωση του προσωπικού – οικογενειακού γιατρού για όλους τους έλληνες πολίτες,

– δημιουργία Κέντρων Υγείας, αστικού τύπου, με προτεραιότητα την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες επαρχιακές πόλεις,

– αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων στην ύπαιθρο χώρα,

– συγκρότηση ενιαίου Οργανισμού Διαχείρισης Πόρων Υγείας (ΟΔΙΠΥ) στη θέση του σημερινού κατακερματισμένου συστήματος των ασφαλιστικών ταμείων. Το μέτρο θα διασφαλίσει ενιαίους κανόνες χρηματοδότησης από τα ασφαλιστικά ταμεία., μέσα από την ψήφιση στη Βουλή ενός προϋπολογισμού υγείας.

Βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ:

– Αναβάθμιση Ειδικών Μονάδων, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης κλινών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

– Δημιουργία γραφείων υποδοχής ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

– Συγκρότηση αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε 68 νοσοκομεία της χώρας: Όσα περιστατικά παρουσιάζονται ως επείγοντα, κατευθύνονται πλέον κατ’ ευθείαν στα εξειδικευμένα και αυτόνομα αυτά τμήματα, όπου αξιολογείται το περιστατικό και αντιμετωπίζεται αναλόγως.

’σκηση εντατικού ελέγχου στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται με ασφάλεια και εμπιστοσύνη:

– Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για τη νομοθέτηση της υποχρεωτικής διαπίστευσης για όλες τις μονάδες υγείας

– Σταδιακή, κατ’ έτος, κάλυψη όλων των κενών θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Συνέχιση της ριζικής αναδιoργάνωσης του ΕΚΑΒ με

– εξοπλισμό του ΕΚΑΒ με 270 σύγχρονα ασθενοφόρα και 50 κινητές ιατρικές μονάδες, με 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα και με νέο προσωπικό,

– συγκρότηση ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, με ενιαίους κανόνες διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών σε όλη τη χώρα.

Βελτίωση της διαχείρισης στα νοσοκομεία:

– Εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος στα Νοσοκομεία για έλεγχο της σημερινής σπατάλης.

– Εισαγωγή συστημάτων μηχανοργάνωσης στα νοσοκομεία, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Πληροφορική, ύψους 40 δισ. δρχ.

Δημιουργία νέων νοσοκομείων, εκεί όπου χρειάζονται: Ολοκληρώνεται η ανέγερση νέων νοσοκομείων στην Καβάλα, το Βόλο, τη Χαλκίδα, το Αγρίνιο, τη Ζάκυνθο και, στην Αθήνα, η ανέγερση του Ογκολογικού Κέντρου Αθηνών. Η λειτουργία τους αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2005.

Ασφάλιση και Πρόνοια:

-Λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου για να έχει ο δημόσιος υπάλληλος και ο συνταξιούχος σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.

– Έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Επέκταση και αναβάθμιση Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

– 1.000 νέες μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι»

– Δημιουργία και λειτουργία 80 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

– Δημιουργία και λειτουργία 30 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες

– Δημιουργία 200 νέων Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

– 24 Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) σε ισάριθμους νομούς.

– Δημιουργία 50 Ιατροκοινωνικών Κέντρων για τους Τσιγγάνους.

Ενίσχυση του τομέα της Δημόσιας Υγείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων ασθενειών και των κινδύνων στη δημόσια υγεία.

Πολιτική για τα ναρκωτικά: Πρόληψη και κοινωνική επανένταξη.

Διαβάστε επίσης