Το δικαίωμα στο σεβασμό της ψυχής και του σώματος

Η απουσία νομοθετικής κατοχύρωσης του βασικού δικαιώματος για το σεβασμό της ψυχής και του σώματος κάθε ζωντανού οργανισμού, αποτελεί μια από τις κυριότερες διαπιστώσεις, του 2ου Διεθνούς Συμποσίου για την Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ενάντια στη Βία και τα Βασανιστήρια που πραγματοποιήθηκε στη Λέρο.

Σύμφωνα με την τελική διακήρυξη η οποία υπεγράφη από τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο αλλά και τους πολιτικούς κρατούμενους της περιόδου ‘67- ‘74 που εξορίστηκαν, κρατήθηκαν και βασανίστηκαν στο νησί παρατηρείται:

-εκτεταμένη χρήση βίας, απροκάλυπτη ή με το πρόσχημα της ανθρωπιστικής παρέμβασης στις διαφορές μεταξύ των χωρών από τις μεγάλες δυνάμεις,

-επίσης συστηματική χρήση βίας και βασανιστηρίων από αυταρχικά καθεστώτα και καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα και σε χώρες, όπου λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη στη χώρα μας παρά τη σημαντική πρόοδο της νομοθεσίας για την απαγόρευση των βασανιστηρίων και την άσκηση βίας, σημειώνονται περιστατικά κατάχρησης εξουσίας από αστυνομικά όργανα και επιθετική δραστηριότητα από ομάδες και μεμονωμένα άτομα, που εμπνέονται από ρατσιστικές και ξενόφοβες αντιλήψεις.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις και τις συζητήσεις, που έγιναν στο Συμπόσιο, οι Κινήσεις και οι φορείς που εργάζονται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες, προσφέρουν κατά κοινή ομολογία σημαντικές υπηρεσίες, αλλά απαιτείται η ενίσχυσή τους σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικά μέσα για την πληρέστερη ανταπόκριση στο έργο τους.

Τόσο οι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έλαβαν μέρος στις εργασίες του συμποσίου όσο και οι πολιτικοί κρατούμενοι – εξόριστοι στη Λέρο στη διάρκεια ’67 – ‘74 διακήρυξαν την ετοιμότητά τους να εργαστούν για τη δημιουργία του “Δικτύου της Λέρου” που θα συντονίζει δραστηριότητες, θα συλλέγει πληροφορίες και καταγγελίες πράξεων βίας, όταν και όπου και αν σημειώνονται.

“Το δίκτυο της Λέρου” θα αναπτύσσει προγράμματα για την προστασία των θυμάτων βασανιστηρίων και κακοποίησης σε συνεργασία με αντίστοιχες κινήσεις και κοινωνικές οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης