Νιφεπιδίνη και υπέρταση

Ενθαρρυντικά αποδείχθηκαν τα αποτελέσματα μελέτης που αφορούσαν την χορήγηση νιφεδιπίνης γαι την αντιμετώπιση της υπέρτασης, σύμφωνα με ανακοίνωση που έγινε στο 11ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης στο Μιλάνο. Σύμφωνα με δελτίο τύπου που μας απέστειλε η Action Public Relations εκ μέρους της Bayer Hellas χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη η μέθοδος INSIGHT, η οποία είναι η πρώτη διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη μελέτη αποτελεσματικότητας που ερεύνησε τα πλεονεκτήματα της νιφεδιπίνης χορηγούμενης μία φορά την ημέρα σε σχέση με παραδοσιακή αντιυπερτασική αγωγή αναφοράς (συνδυασμός διουρητικών).

Στην μελέτη αυτή οι περισσότεροι ασθενείς εκτός από την υπέρταση, είχαν επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου, όπως διαβήτη, υπερχολιστερολαιμία, καπνιστές, κλπ. Δηλαδή ήταν οι ‘συνηθισμένοι’ στην καθημερινή ιατρική πρακτική υπερτασικοί ασθενείς.

Τα στοιχεία της μελέτης INSIGHT υποστηρίζουν ότι η νιφεπιδίνη GITS χορηγούμενη μία φορά την ημέρα, αποδεικνύεται αποτελεσματική στην πρόληψη των καρδιαγγειακών και αγγειοεγκεφαλικών επιπλοκών σε υπερτασικούς ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες, όπως είναι ο διαβήτης και η υπερλιπιδαιμία. Η μελέτη παρουσίασε στοιχεία που διασφαλίζουν τη μακροχρόνια ασφάλεια και ανέκτικότητα της νιφεπιδίνης GITS από τους υπερτασικούς ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου.
Η στατιστική ανάλυση μάλιστα έδειξε 50% λιγότερο συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Επιπλέον, οι νέες παράπλευρες μελέτες της INSIGHT επιβεβαιώνουν επιπλέον αντιαθηρωματικές ιδιότητες της νιφεπιδίνης GITS χορηγούμενης μία φορά την ημέρα.

Στο 11ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο στο Μιλάνο, ο καθηγητής Giuseppe Mancia, μέλος της συντακτικής επιτροπής INSIGHT (International Steering Comitee), σχολίασε λέγοντας ότι ‘ η προστατευτική δράση ήταν εμφανής και στα δύο θεραπευτικά σκέλη της μελέτης καθιστώντας την νιφεπιδίνη GITS, θεραπεία πρώτης επιλογής για τους υπερτασικούς ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου’.

Εκτός από τα αποτελέσματα που αφορούσαν την υπερτασική ρύθμιση, ο Ισπανός καθηγητής Luis Ruilope επιβεβαίωσε με στοιχεία, ότι η αγωγή με νιφεπιδίνη GITS, ημερήσιας δόσης, συντελεί στην καλύτερη διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας συγκριτικά με τον συνδυασμό διουρητικών. Με αποτέλεσμα λιγότεροι ασθενείς να εμφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη, ενώ ο καρδιαγγειακός κίνδυνος όσων πάσχουν από διαβήτη, να μειωθεί σημαντικά.

Διαβάστε επίσης