Σφαγεία δύο ταχυτήτων

Η επίσημη εμφάνιση του πρώτου “τρελού” ζώου στη χώρα μας έφερε στην επιφάνεια το πρόβλημα που αφορά τα σφαγεία στην Ελλάδα, πρόβλημα που πρέπει να θεωρείται κομβικό μια και είναι το σημείο που υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του κρέατος πριν φθάσει στο πιάτο του καταναλωτή. Το Care επικοινώνησε με τους πλέον αρμόδιους για το συγκεκριμένο ζήτημα τον κ. Στύλλα από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Γεωργίας και τον κ. Μοσχοβίτση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ίδιου υπουργείου.

Σε ερώτηση που αφορούσε την ύπαρξη και λειτουργία παράνομων σφαγείων στην Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, ο κ. Στύλλας μας ανέφερε ότι δεν δέχεται τον όρο παράνομα σφαγεία, αλλά μας έκανε την διευκρίνηση ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες σφαγείων, τα λεγόμενα Βιομηχανικά σφαγεία και αυτά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Νομαρχιών.

Μας επεσήμανε ακόμη ότι σε συνεργασία με την Ε.Ε. και με ευρωπαϊκά κονδύλια από τα αντίστοιχα πακέτα, γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού των σφαγείων στα πλαίσια της αποκεντρωμένης λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και μάλιστα μας ανέφερε το παράδειγμα του Νομού Σερρών όπου από τα 27 σφαγεία που λειτουργούσαν έχουν παραμείνει εν λειτουργία τρία.

Σε ερώτηση που απευθύναμε στον κ. Μοσχοβίτση και αφορούσε τη διαφοροποίηση των δύο κατηγοριών σφαγείων μας ανέφερε ότι στην πρώτη κατηγορία των Βιομηχανικών σφαγείων ανήκουν 55 σφαγεία σε όλη τη χώρα, έχουν δημιουργηθεί με 75% επιχορήγηση από την κοινότητα και μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής λειτουργούν με κοινοτικό κωδικό και έχουν την άδεια να κάνουν ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Σε ότι αφορά τα λεγόμενα νομαρχιακά σφαγεία, λειτουργούν με εθνικό κωδικό που δίνεται από τις Νομαρχίες, είναι περίπου 200, δεν έχουν το δικαίωμα ενδοκοινοτικού εμπορίου και το κρέας των ζώων που σφάζονται αφορά την εσωτερική κατανάλωση.

Ο κ. Μοσχοβίτσης μας επεσήμανε ότι δεν διαφοροποιούνται οι παράμετροι λειτουργίας των δύο κατηγοριών, αλλά σε ερώτηση για το πως ασκείται έλεγχος στα σφαγεία των νομαρχιών, μας ανέφερε ότι το υπουργείο ελέγχει δειγματοληπτικά κάποια από αυτά και σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων αποστέλλουν ενημερωτικό σημείωμα στην αντίστοιχη διεύθυνση της νομαρχίας, η οποία και είναι αρμόδια για το κλείσιμο ή όχι του σφαγείου.

Διαβάστε επίσης