Τρελές αγελάδες: μετά το πρώτο κρούσμα τι πρέπει να γίνει

Τρελές αγελάδες: μετά το πρώτο κρούσμα τι πρέπει να γίνειΜετά από 6.703 αρνητικούς ελέγχους στις αγελάδες που εκτρέφονται και διατίθενται πρός σφαγή στη χώρα μας, διαπιστώθηκε το πρώτο κρούσμα σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας σε αγελάδα στο Κιλκίς, το οποίο επιβεβαίωσε το απόγευμα σε συνέντευξη Τύπου, μετά τη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια, ο υπουργός Γεωργίας, κ. Γιώργος Ανωμερίτης. Το κρέας του ζώου δεν έχει διατεθεί στην αγορά, ενώ η ασθένεια δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω του γάλακτος. Ελήφθησαν ήδη όλα τα απαραίτητα μέτρα. Το γεγονός αυτό θέτει το πρόβλημα σε μια πλέον ρεαλιστική βάση και στη χώρα μας και θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης του ζητήματος, εναρμονισμένης με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το Care επικοινώνησε με τον πρόεδρο της επιτροπής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ) καθηγητή κ. Κων. Μοίρα, o οποίος μας τόνισε οτι θεωρεί το περιστατικό ως μεμονωμένο. Ωστόσο, η διαπίστωση του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα θα πρέπει να οδηγήσει σε εφαρμογή κεντρικής στρατηγικής από όλους τους αρμόδιους φορείς στη χώρα για το ζήτημα της διαγνωστικής μεθοδολογίας, αλλά και το θέμα του ελέγχου των μεταγγίσεων. Η ανάγκη για επαρκή και πειστική πληροφόρηση είναι πλέον επιτακτική μετά το πρώτο κρούσμα.

Με συντονιστή τον Καθηγητή Κων. Μοίρα, η Επιστημονική Επιτροπή Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας έχει σκοπό τη χάραξη της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των Θεμάτων που αφορούν στις βραδέως εξελισσόμενες Εγκεφαλοπάθειες, ιδιαίτερα την Σπογγοειδή Εγκεφαλοπάθεια των ανθρώπων που συνδέεται με την Σπογγοειδή Εγκεφαλοπάθεια των ζώων. Στην Επιτροπή συνδέεται επίσημα με τα αντίστοιχα όργανα των χωρών της Ε.Ε. σύμφωνα με τις αποφάσεις και της οποίας λειτουργεί.