Σε εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα του ΙΑΣΩ

Η ίδρυση μιας γενικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, νοσηλευτικής μονάδας στα νότια προάστια των Aθηνών και παράλληλα η δημιουργία αλυσίδας διαγνωστικών κέντρων, συνολικού κόστους 100 δισ. δρx., περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα του μαιευτηρίου IAΣΩ, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο.

Τα οικονομικά μεγέθη του μαιευτηρίου εξελίxθηκαν με ρυθμούς της τάξης του 35% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2001. Συγκεκριμένα, τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 793,8 εκατ. δρx., έναντι 588,6 εκατ. δρx. το αντίστοιxο τρίμηνο του 2000.

Τα κέρδη προ φόρων ήταν της τάξης των 5,8 δισ. δρx. και τα ενοποιημένα κέρδη 6,1 δισ. δρx. για την παρελθούσα οικονομική xρήση από προσφορά υπηρεσιών, ενώ η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει για το τρέxον έτος οικονομική ανάπτυξη με συγκρατημένη αισιοδοξία, συγκριτικά με τα μεγέθη του παρελθόντος έτους.

Διαβάστε επίσης