Τα προβλήματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες που ζουν στα νησιά

Με σύνθημα ‘διεκδικούμε τη ζωή’ πραγματοποιήθηκε στη Θύναινα Φούρνων ημερίδα με θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, η οποία διοργανώθηκε από το τοπικό παράρτημα στη Σάμο, της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Σάμου, αστυνόμος κ. Β. Γατσάς, αναφέρθηκε στην κοινωνική στήριξη των γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες, ενώ στην ημερίδα πήραν μέρος κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, γιατροί, αλλά και γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Ο έπαρχος της νήσου Ικαρίας κ. Στ. Παμφίλης αναφέρθηκε στη συμπαράσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Θύμαινας και επεσήμανε την ανάγκη συμπαράστασης που έχουν από το κράτος και από την εκκλησία τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ζουν στη Θύναινα.

Διαβάστε επίσης