Ιδρύονται Κέντρα Υγείας αστικού τύπου

Την ίδρυση 12 Κέντρων Υγείας αστικού τύπου σε όλη τη χώρα ως το 2006, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας κ. Α. Παπαδόπουλος και υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδεται στη πρωτοβάθμια περίθαλψη με τη μεταρρύθμιση που επιχειρείται στο χώρο της Υγείας.

Ο κ. Παπαδόπουλος μιλώντας κατά την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος Υγείας-Πρόνοιας 200-2006, ανέφερε ότι οι μονάδες πρόνοιας θα μεταφερθούν στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και την ευθύνη θα τους έχουν οι αναπληρωτές διευθυντές των ΠΕΣΥ.

Τέλος ο κ. υπουργός ανήγγειλε την αναβάθμιση του 15% των γενικών κλινών στα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία νέων ειδικών κλινών καθώς επίσης και την αναβάθμιση του 10% των υπαρχόντων εργαστηρίων και χειρουργείων.

Διαβάστε επίσης