Παπαδόπουλος: Συμπληρωματικός ο ρόλος του Ιδιωτικού τομέα στην Υγεία

Το συμπληρωματικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην Υγεία και τον κύριο ρόλο του Δημόσιου επεσήμανε ο υπουργός Υγείας κ. Α. Παπαδόπουλος, με την ομιλία του κατά τη διάρκεια του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι βλέπει θετικά τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα υπό την προϋπόθεση ότι θα εκσυγχρονιστεί, θα μάθει να λειτουργεί με προδιαγραφές, θα ελέγχεται και θα αξιολογείται όσον αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος ο κ. υπουργός είπε ότι η συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να διέπεται από αρχές και κανόνες και όχι να βασίζεται στην αντίληψη της εκμετάλλευσης του ασθενούς και της λεηλασίας των δημόσιων πόρων.

Διαβάστε επίσης