Η ποιότητα στην Υγεία

Τα χαρακτηριστικά ενός λειτουργικού πλαισίου που θα επιτρέπει την οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας στη βάση προτύπων ποιότητας, την αντικειμενική αξιολόγηση τους και την διαπίστευση των φορέων που τις παρέχουν, είναι το αντικείμενο ημερίδας με θέμα ‘Αναλαμβάνοντας τη Δέσμευση για την Ποιότητα στην Υγεία’, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου στην Αθήνα.

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΥ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΙΜΔΔΑ), της ΕΕΔΕ, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής είναι η κ. Ζ. Κολίτση.

Διαβάστε επίσης