ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Άλλες ονομασίες

ERCP (Endoscopic Retrogade Cholangiopancreatograrhy)

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδος, με την οποία επιτυγχάνονται:
1) Η ακτινολογική απεικόνιση του χοληφόρου δένδρου και του παγκρεατικού πόρου μέσα από το φύμα του Vater, μετά από ενδοσκοπική προσέγγισή του από το δωδεκαδάκτυλο.
2) Θεραπευτικοί χειρισμοί στο χοληφόρο πόρο, το σφιγκτήρα του Oddi και τη συμβολή χοληδόχου και παγκρεατικού πόρου.

Λεπτομέρειες για την ανατομία της περιοχής δίνονται στο κεφάλαιο της χολολιθίασης.

Πως διενεργείται

– Διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο, ιατρό-ενδοσκόπο, σε συνεργασία με ακτινολόγο.
– Συνήθως απαιτείται νοσηλεία του ασθενούς για μία ημέρα.
– Γίνεται προετοιμασία ανάλογη με αυτήν της ενδοσκόπησης του ανώτερου πεπτικού: αποφυγή λήψης τροφής πριν την εξέταση, χορήγηση κατασταλτικής ουσίας.
– Διενεργείται γαστροσκόπηση μέσω της οποίας ανευρίσκεται το φύμα του Vater, στη δεύτερη μοίρα του δωδεκαδακτύλου και η συμβολή μείζονος παγκρεατικού και χοληφόρου πόρου.
– Εισάγεται καθετήρας και στη συνέχεια μέσω αυτού, σκιαγραφική ουσία, στο χοληδόχο και στο παγκρεατικό πόρο.
– Με ακτινολογικό μηχάνημα απεικονίζονται οι δύο πόροι.
– Είναι δυνατή η διενέργεια θεραπευτικών πράξεων.
– Είναι επίσης δυνατή η λήψη βιοψιών, από ύποπτες βλάβες της περιοχής.

Ενδείξεις

Διαγνωστικές
– Διερεύνηση της αιτίας του αποφρακτικού ικτέρου.
– Σε περιπτώσεις κοιλιακού πόνου, στις οποίες πιθανολογείται ύπαρξη λίθου, στένωσης ή όγκου στο χοληδόχο πόρο.
– Πριν από τη διενέργεια λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής, για τη διερεύνηση του χοληδόχου πόρου, όταν πιθανολογείται η ύπαρξη λίθου σε αυτόν.
– Σε περιπτώσεις, στις οποίες πιθανολογείται όγκος της κεφαλής του παγκρέατος ή του φύματος του Vater.
– Σε υποψία σκληρυντικής χολαγγειίτιδας.

Θεραπευτικές
– Αφαίρεση λίθου από το χοληδόχο πόρο με σφιγκτηροτομή.
– Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης, (stent), στο χοληδόχο πόρο, σε περιπτώσεις ανεγχείρητου καρκίνου της περιοχής, που προκαλεί αποφρακτικό ίκτερο. Με αυτό διατηρείται ανοικτός ο χοληδόχος πόρος και είναι δυνατή η ροή της χολής προς το δωδεκαδάκτυλο ως ανακουφιστική θεραπεία. Με την ίδια λογική, μπορεί να τοποθετηθεί stent, και σε περιπτώσεις σκληρυντικής χολαγγειίτιδας.

Αντενδείξεις

Ισχύουν όλες οι αντενδείξεις της ενδοσκόπησης του ανώτερου πεπτικού συστήματος.

Επιπλοκές

Είναι οι ίδιες με αυτές της ενδοσκόπησης του ανώτερου πεπτικού συστήματος, με την προσθήκη της παγκρεατίτιδας, που μπορεί να εμφανιστεί σε 3% περίπου των περιπτώσεων.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Η εφαρμογή της μεθόδου στην κλινική πράξη, έχει φέρει επανάσταση στη διάγνωση αλλά και την αντιμετώπιση ορισμένων παθήσεων του χοληφόρου πόρου. Σε έμπειρα χέρια, η ERCP είναι αξιόπιστη και ασφαλής μέθοδος και ο κίνδυνος παγκρεατίτιδας μικρός.