ΧΥΛΟΘΩΡΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η συλλογή λέμφου στην κοιλότητα του υπεζωκότα.

Η λέμφος εισέρχεται στην κοιλότητα του υπεζωκότα μέσω του θωρακικού πόρου σαν αποτέλεσμα κάκωσης του πόρου ή απόφραξής του από κακόηθες νεόπλασμα του πνεύμονα και του μεσοθωρακίου. Η κλινική εξέταση και τα ακτινολογικά ευρήματα είναι αυτά που παρατηρούνται σε οποιαδήποτε υπεζωκοτική συλλογή. Η παρακέντηση του υπεζωκότα καταδεικνύει την παρουσία γαλακτώδους λευκωπού υγρού. Η θεραπεία συνίσταται στην παροχέτευση της λέμφου και την αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς νόσου. Σε αποτυχία της συντηρητικής αντιμετώπισης μπορεί να επιχειρηθεί χειρουργική απολίνωση (σύγκλειση) του θωρακικού πόρου.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση