ΧΥΛΟΘΩΡΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η συλλογή λέμφου στην κοιλότητα του υπεζωκότα.

Η λέμφος εισέρχεται στην κοιλότητα του υπεζωκότα μέσω του θωρακικού πόρου σαν αποτέλεσμα κάκωσης του πόρου ή απόφραξής του από κακόηθες νεόπλασμα του πνεύμονα και του μεσοθωρακίου. Η κλινική εξέταση και τα ακτινολογικά ευρήματα είναι αυτά που παρατηρούνται σε οποιαδήποτε υπεζωκοτική συλλογή. Η παρακέντηση του υπεζωκότα καταδεικνύει την παρουσία γαλακτώδους λευκωπού υγρού. Η θεραπεία συνίσταται στην παροχέτευση της λέμφου και την αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς νόσου. Σε αποτυχία της συντηρητικής αντιμετώπισης μπορεί να επιχειρηθεί χειρουργική απολίνωση (σύγκλειση) του θωρακικού πόρου.


Μη χάσετε καμμία δημοσίευση!

Γραφτείτε στο NewsLetter του Care


Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα