ΑΙΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η συλλογή αιμορραγικού υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα.

Αίτια

Ο αιμοθώρακας οφείλεται σε θλαστικά ή διατιτραίνοντα τραύματα του θώρακα που προκαλούνται από άμεση πλήξη, κάταγμα πλευρών ή κλειστή βιοψία του υπεζωκότα. Ο αυτόματος πνευμοθώρακας είναι δυνατό να επιπλακεί από αιμορραγία μικρής έκτασης κατάσταση που αναφέρεται ως αιμοπνευμοθώρακας.

Συμπτώματα

Τα κυριότερο σύμπτωμα είναι ο πλευριτικός πόνος. Σε μεγάλη απώλεια αίματος εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας είναι δυνατό να εμφανισθούν συμπτώματα και σημεία αιμοδυναμικής αστάθειας (shock) ή δύσπνοια λόγω του περιορισμού της έκπτυξης των πνευμόνων.

Κλινική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα

Η ακρόαση των πνευμόνων καταδεικνύει ελάττωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος στην περιοχή που βρίσκεται το αιμορραγικό υγρό. Η ακτινογραφία θώρακα είναι τυπική οποιασδήποτε υπεζωκοτικής συλλογής. Στην παρακέντηση του θώρακα διαπιστώνεται η παρουσία αιμορραγικού υγρού.

Θεραπεία

Η θεραπεία αποσκοπεί στην παροχέτευση της υπεζωκοτικής κοιλότητας. Η χειρουργική επέμβαση (θωρακοτομή) επιφυλάσσεται για τις περιπτώσεις σημαντικής μη ελεγχόμενης αιμορραγίας ή προκειμένου να θεραπευθούν επιπλοκές της νόσου.