ΕΜΠΥΗΜΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το εμπύημα είναι η συλλογή μολυσμένου υγρού ή αληθινού πύου στην υπεζωκοτική κοιλότητα.

Αίτια

Το εμπύημα οφείλεται συνήθως σε επέκταση στον υπεζωκότα λοίμωξης από παρακείμενα όργανα όπως μικροβιακής πνευμονίας ή πνευμονικού αποστήματος. Λιγότερο συχνά αίτια εμπυήματος είναι οι επεμβάσεις στο θώρακα, οι θωρακικές κακώσεις ή η παρακέντηση του υπεζωκότα. Τα κυριότερα μικρόβια που εμπλέκονται είναι ο Σταφυλόκοκκος, η Ψευδομονάδα, η Κλεμπσιέλλα και τα ανερόβια βακτηρίδια.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του εμπυήματος μπορεί να είναι ήπια και να διαφύγουν της προσοχής εφόσον η νόσος αναπτύσσεται στη διαδρομή πνευμονικής λοίμωξης, που αντιμετωπίζεται με την ανάλογη αντιμικροβιακή αγωγή. Συνήθως περιλαμβάνουν
· Πλευριτικό πόνο
· Πυρετό
· Νυκτερινούς ιδρώτες
· Απώλεια βάρους
· Βήχα

Κλινική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα

Η ακρόαση των πνευμόνων μπορεί να καταδείξει τα κοινά ευρήματα οποιασδήποτε υπεζωκοτικής συλλογής όπως ελάττωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος. Στην ακτινογραφία θώρακα διαπιστώνεται πλευριτικό υγρό και η υποκείμενη πνευμονική νόσος. Η παρακέντηση του υγρού παχύρρευστο πυώδες υγρό, η καλλιέργεια του οποίου συνήθως αποκαλύπτει τον υπεύθυνο μικροοργανισμό.

Θεραπεία

Η θεραπεία αποσκοπεί στην παροχέτευση της υπεζωκοτικής κοιλότητας από το πυώδες υγρό, παράλληλα με την κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, είναι δυνατό να επιχειρηθεί περιορισμένη ή τυπική χειρουργική επέμβαση.