Προστατεύω εμένα και τους άλλους

Προστατεύω εμένα και τους άλλουςΕθελοντές για έκτακτες καταστάσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες πυρκαγιές, θα εκπαιδευτούν μέσω του προγράμματος “Προστατεύω εμένα και τους άλλους”, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ), σε συνεργασία με πέντε συναρμόδια υπουργεία , τον Ερυθρό Σταυρό και τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα. Οι εθελοντές θα αποκτούν δεξιότητες στη διαχείριση κινδύνων και θα είναι σε θέση να προσφέρουν από πρώτες βοήθειες, έως και να οργανώνουν καταυλισμούς και να συμβάλλουν ενεργά στις διασώσεις. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου πολιτών που θα απλώνεται σε όλες τις τοπικές κοινωνίες και θα μπορεί να επεμβαίνει οργανωμένα σε επείγουσες καταστάσεις.

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την παρουσίαση του προγράμματος ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Ν. Αλευράς, επεσήμανε ότι η διαχείριση του κινδύνου δεν είναι αποκλειστικό καθήκον ενός μόνο φορέα, αλλά το αποτέλεσμα της συντονισμένης δράσης πολλών φορέων, που ο καθένας τους έχει συγκεκριμένο ρόλο στο πλέγμα των σύνθετων ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.

Τα μαθήματα που θα είναι θεωρητικά και πρακτικά θα ξεκινήσουν το Μάιο και σε πρώτη φάση θα εκπαιδευτούν 150 εθελοντές στην Ανατολική και Δυτική Αττική. Το πρακτικό μέρος θα γίνεται με τη συνεργασία του εκάστοτε φορέα (ΕΜΑΚ, ΥΕΝ, ΟΑΣΠ κλπ).

Οι δεξιότητες που αποκτούν οι εθελοντές, αφορούν τη λήψη αποφάσεων, τη λύση προβλημάτων, την ομάδα-συνεργατική δράση, τη διαχείριση πληροφορίας, την αυτοπροστασία, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διάσωση. Ακόμη, την οργάνωση-διαχείριση καταυλισμού, την ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων και την άρση επικινδυνοτήτων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, από την οποία και οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν και πιστοποίηση. Επίσης δημιουργούνται δύο εθνικά μητρώα: Το ένα αφορά όσους παρακολουθήσουν το 80ωρο σεμινάριο. Στο δεύτερο, ανά 150 άτομα, επιλέγονται 30 για μηνιαία επιμέρους επιμόρφωση σε μια από τις πέντε δεξιότητες. Τα άτομα αυτά αποκτούν επιτελικό ρόλο.

Μετά το πέρας του προγράμματος εκπαίδευσης, οι εθελοντές συνεχίζουν να έχουν μια τακτή ενημέρωση ή μέσω του διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προς τη ΓΓΕΕ (Αχαρνών 417 ΓΓ Λαϊκής Επιμόρφωσης). Θα ακολουθήσει συνέντευξη με ερωτηματολόγιο το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας Προσωπικών Δεδομένων. Μετά την επιμόρφωσή τους, οι εθελοντές μπορούν να “λειτουργήσουν” ως επιμορφωτές και οι ίδιοι.

Διαβάστε επίσης