ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Με τον όρο πλευρίτιδα εννοείται η φλεγμονή του υπεζωκότα που εκδηλώνεται κλινικά με την παρουσία πόνου.

Αίτια

Ο υπεζωκότας αποτελεί μία μεμβράνη που περιβάλλει τους πνεύμονες και παρεμβάλλεται μεταξύ αυτού και του θωρακικού τοιχώματος. Αποτελείται από δύο πέταλα από τα οποία το μεν σπλαγχνικό εφάπτεται του πνεύμονα, το δε τοιχωματικό καλύπτει εσωτερικά το θωρακικό τοίχωμα. Μεταξύ των δύο πετάλων σχηματίζεται ένας μικρός χώρος που φυσιολογικά περιέχει μικρή ποσότητα υγρού και λιπαίνει δύο πέταλα, βοηθώντας τα να ολισθαίνουν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των αναπνευστικών κινήσεων. Η φλεγμονή του υπεζωκότα, έχει σαν αποτέλεσμα οι λείες επιφάνειες των δύο πετάλων να γίνονται τραχιές, να τρίβονται μεταξύ τους, προκαλώντας την έκλυση έντονου πόνου ιδίως κατά τις αναπνευστικές κινήσεις και το βήχα. Τα αίτια της φλεγμονής του υπεζωκότα είναι διάφορα και περιλαμβάνουν τόσο πνευμονικές νόσους (πνευμονικές λοιμώξεις, νεοπλάσματα, πνευμονικό έμφρακτο), όσο και συστηματικά νοσήματα (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα).

Συμπτώματα

Το κυριότερα συμπτώματα της πλευρίτιδας είναι ο εντοπισμένος θωρακικός πόνος που επιδεινώνεται με τις αναπνευστικές κινήσεις, το βήχα ή το φτάρνισμα.
Μπορεί να συνυπάρχουν συμπτώματα από την υποκείμενη πνευμονική ή συστηματική νόσο όπως:
· Βήχας
· Πυρετός
· Καταβολή δυνάμεων

Κλινική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα

Η ακρόαση των πνευμόνων είναι αποκαλυπτική και σ’ αυτή διαπιστώνεται η παρουσία χαρακτηριστικού ήχου που οφείλεται στη τριβή των δύο πετάλων του υπεζωκότα (ήχος υπεζωκοτικής τριβής). Μπορεί να διαπιστωθούν επίσης ακροαστικά ευρήματα από την υποκείμενη πρωτοπαθή πνευμονική διαταραχή όπως ελάττωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος και ρόγχοι. Οι βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις είναι δυνατό να θέσουν υπόνοιες για την προέλευση της νόσου. Στην ακτινογραφία θώρακα μπορεί να διαπιστωθεί ενεργός πνευμονική νόσος ή η παρουσία πλευριτικού υγρού.

Θεραπεία

Η θεραπεία της πλευρίτιδας κατευθύνεται στην αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου και την ανακούφιση από τον πόνο με τη χορήγηση απλών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Στις σπάνιες περιπτώσεις έντονης πάχυνσης του υπεζωκότα (παχυπλευρίτιδα) που διαταράσσει την ομαλή έκπτυξη των πνευμόνων, είναι δυνατό να επιχειρηθεί χειρουργική εξαίρεση του πεπαχυμένου τμήματος (αποφλοίωση).

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση