Εργα για την υγεία στη Καβάλα από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο

Τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Υγείας του νομού, την προμήθεια εξοπλισμού, την ίδρυση και κατασκευή αγροτικών ιατρείων, την δημιουργία πολυϊατρείου αστικού τύπου στη Γαληψό Παγγαίου και πολλά άλλα έργα, πρότεινε η νομαρχία Καβάλας με στόχο την απορρόφηση των κονδυλίων που δικαιούται ο νομός από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Το συνολικό κόστος των έργων ανέρχεται σε δεκαεπτά, περίπου, δισεκατομμύρια δρχ και περιλαμβάνουν επίσης έργα για την αγροτική ανάπτυξη (αναδασμοί, μικροφράγματα, έγγειες βελτιώσεις κλπ), το επαρχιακό οδικό δίκτυο, και σχολικές υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος ένα σημαντικό ποσό θα δοθεί για τουριστικές παρεμβάσεις τόσο στη πόλη της Καβάλας όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Νομού. Ετσι ήδη ετοιμάζεται ολοκληρωμένη πρόταση-μελέτη για τη συνολική αξιοποίησή του Παγγαίου όρους.

Διαβάστε επίσης