Δηλώσεις Παπαδόπουλου για την αναμόρφωση του ΕΣΥ

Η αναμόρφωση του ΕΣΥ σχεδιάζεται με βάση τα ελληνικά δεδομένα και τη δική μας πραγματικότητα, ενώ λαμβάνεται υπόψη η πλούσια και συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία από διεθνείς οργανισμούς και χώρες με επιτυχημένα συστήματα Υγείας. Τα παραπάνω επεσήμανε ο υπουργός Υγείας κ. Α. Παπαδόπουλος, μιλώντας σε ημερίδα του υπουργείου με θέμα: “Η μεταρρύθμιση του ΕΣΥ και η βρετανική εμπειρία”.

Οπως ανέφερε μεταξύ άλλων, το υγειονομικό σύστημα της Βρετανίας λειτουργεί εδώ και μισό αιώνα και αποτελεί ένα πειθαρχημένο οργανωτικά και λειτουργικά δημόσιο σύστημα. Στη σημερινή κοινωνία τόνισε, που συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται, δημιουργώντας νέες και καθημερινά αυξανόμενες ανάγκες υγείας, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιστοιχίσουμε το υγειονομικό μας σύστημα με τις ανάγκες αυτές και κατά συνέπεια να το εκσυγχρονίσουμε.

Ιδιαίτερα, σημείωσε, όταν το σύστημα αυτό, ύστερα από μια 15ετία συνεχούς προσφοράς, παρουσιάζει έντονα σημάδια κόπωσης και μαρασμού, εμφανίζει εγγενείς αδυναμίες και στρεβλώσεις, ανεπάρκειες και προβλήματα.

Μεταξύ άλλων ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι τα κυρίαρχα προβλήματα συνδέονται περισσότερο με την ανεπαρκή οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του συστήματος και των μονάδων υγείας, τη χαμηλή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, καθώς και με τη σχετικά χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης