Η μεταρρύθμιση του ΕΣΥ και η Βρετανική εμπειρία

Σεμινάριο με θέμα “Η μεταρρύθμιση του ΕΣΥ και η Βρετανική εμπειρία”, διοργανώνει το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, την Πέμπτη 22 Μαρτίου, στο οποίο θα μιλήσουν, ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, κ. Α. Παπαδόπουλος, η υφυπουργός κ. Χ. Σπυράκη και ο επικεφαλής του τομέα σχεδιασμού του Βρετανικού Συστήματος Υγείας, κ. R. Mundon.

Στο σεμινάριο θα αναλυθεί σε βάθος ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Βρετανικού Συστήματος Υγείας, που θεωρείται ως ένα από τα πιο καλά σχεδιασμένα και οργανωμένα συστήματα στον κόσμο. Βρετανοί αξιωματούχοι θα αναφερθούν στην μέχρι σήμερα εμπειρία τους, τόσο σε οργανωτικό, όσο και σε κλινικό επίπεδο.

Από ελληνικής πλευράς θα μιλήσουν οι καθηγητές, κ.κ. Λ. Λιαρόπουλος και Α. Σισσούρας, ο πρόεδρος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου καθηγητής κ. Γ. Τόλης, ο διευθυντής της Πολυκλινικής κ. Ε. Βογιατζάκης, κ.α.

Διαβάστε επίσης