ΑΜΑΡΤΩΜΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το αμάρτωμα αποτελεί όγκο των πνευμόνων με καλοήθη βιολογική συμπεριφορά. Είναι συχνότερος στους άνδρες μεταξύ 50 και 60 ετών ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιος στις ηλικίες κάτω των 30.

Συμπτώματα

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και η διάγνωση γίνεται κατά τη διάρκεια τυχαίου ακτινολογικού ελέγχου. Σε μικρό ποσοστό η ανάπτυξη του όγκου εντός του αυλού των βρόγχων είναι δυνατό να προκαλέσει συμπτώματα όπως:
· Βήχα
· Απόχρεμψη
· Αιμόπτυση
· Πυρετό
· Δύσπνοια

Κλινική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα

Η κλινική εξέταση δεν προσφέρει αξιόλογα στοιχεία στη διάγνωση του αμαρτώματος. Η ακτινογραφία θώρακα συνήθως αποκαλύπτει μονήρη οζιδιακή βλάβη. Η αξονική τομογραφία θώρακα έχει μεγαλύτερη διαγνωστική ευκρίνεια και μπορεί να εντοπίσει βλάβες μικρότερες των 2 εκατοστών. Η οριστική διάγνωση τίθεται με την ιστολογική εξέταση υλικού που λαμβάνεται είτε κατά τη διάρκεια βρογχοσκόπησης, είτε διατοιχωματικά.

Θεραπεία

Η θεραπεία σε ιστολογικά επιβεβαιωμένο αμάρτωμα που δεν προκαλεί συμπτώματα είναι η στενή παρακολούθηση. Σε περίπτωση ενδοβρογχικού αμαρτώματος που προκαλεί αποφρακτικά συμπτώματα, επιχειρείται χειρουργική εξαίρεση, με άριστα συνήθως αποτελέσματα.