Αφιερωμένο εξαιρετικά…

Αφιερωμένο εξαιρετικά...Η γυναίκα μητέρα, η γυναίκα σύζυγος, η γυναίκα εργαζόμενη, η γυναίκα φίλη… Μα πάνω από όλα η γυναίκα σύμβολο. Σύμβολο της γέννησης και της συνέχισης της ζωής. Η γυναίκα είναι η γη, η γόνιμη γη, είναι η μήτρα και η μίτρα, το στέμα του χαμόγελου στο πρόσωπο της μάνας. Οι συνθήκες όμως αλλάζουν. Οι σύγχρονες γυναίκες αποκτούν νέους ρόλους, κατακτούν τομείς πατροπαράδοτα ανδρικούς και η ανάγκη για ένα μεγάλο Ευχαριστώ, φαντάζει ως ελάχιστη υποχρέωση. Σήμερα, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, το Care είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες.

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σηματοδοτήθηκε για πρώτη φορά (στις 19 Μαρτίου του 1911) στην Αυστρία, Δανία, Γερμανία και Ελβετία, με βασικά αιτήματα το δικαίωματα της ψήφου, το δικαίωμα στην εργασία και στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη παύση της διάκρισης στην εργασία, εξαιτίας του φύλου.

Το 1913-1914, ως τμήμα του ειρηνικού κινήματος που έλαβε χώρα λίγο πριν το ξέσπασμα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι γυναίκες της Ρωσίας γιόρτασαν την πρώτη τους Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου του έτους 1913, ενώ σε άλλες χώρες τις Ευρώπης τη γιόρτασαν την ή κοντά στην 8η Μαρτίου του επομένου έτους.

Το 1917, μετά το θάνατο 2 εκατομμυρίων Ρώσσων στρατιωτών στο πόλεμο, οι γυναίκες της Ρωσίας επέλεξαν και πάλι την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου για να διαδηλώσουν για ‘ψωμί και ειρήνη’. Οι πολιτικοί ηγέτες εναντιώθηκαν σε αυτό, με το πρόσχημα ότι ο χρόνος δεν ήταν ο καταλληλότερος για μία τέτοια ενέργεια, αλλά οι γυναίκες δεν πτοήθηκαν. Τα υπόλοιπα είναι απλή ιστορία. Τέσσερις ημέρες μετά ο τσάρος παραιτήθηκε και η προσωρινή κυβέρνηση απένειμε στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου.

Εκείνη η ιστορική Κυριακή έπεσε στις 23 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο που ίσχυε τότε στη Ρωσία, ημέρα που αντιστοιχεί στην 8η Μαρτίου, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, που ίσχυε στις άλλες χώρες. Από τότε, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας έδωσε νέα παγκόσμια διάσταση στα προβλήματα των γυναικών, τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μία αφορμή να προβληθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί στο τομέα της προστασίας των δικαιωματων της γυναίκας αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και την ευκαιρία να εντοπιστεί και να τονιστεί η ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για επιπλέον αλλαγή. Επίσης αυτή η ημέρα αποτελεί επέτειο για όλες εκείνες τις καθημερινές και συνηθισμένες γυναίκες, που με το θάρρος και την αποφασιστικότητά τους, είχαν ουσιαστικότατη συνδρομή και διαδραμάτισαν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ιστορία της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων της γυναίκας.

H πρώτη Διεθνής Διάσκεψη του OHE για τις Γυναίκες πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Mεξικού πριν από είκοσι χρόνια (1975). Aπό τότε έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 1995, η Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, κατάφερε να εξασφαλίσει μία νέα διεθνή δέσμευση με στόχο την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη για όλες τις γυναίκες παντού, προσδιορίζοντας μία σειρά στρατηγικών στόχων και υποδεικνύοντας τις δράσεις που θα έπρεπε να αναλάβουν οι κυβερνήσεις, η διεθνής κοινότητα, οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις και ο ιδιωτικός τομέας για να ξεπεραστούν τα εμπόδια προς την πρόοδο της γυναίκας.

Oι γυναίκες απολαμβάνουν μεγαλύτερης πρόσβασης στην παιδεία και πληρέστερης περίθαλψης, η συμμετοχή τους στην αμειβόμενη αγορά εργασίας έχει αυξηθεί, οι νομοθεσίες των περισσοτέρων χωρών προβλέπουν ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες και φροντίζουν για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Aποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων είναι η επέλευση ουσιαστικών αλλαγών στις σχέσεις των δύο φύλων. Αλλά δυστυχώς τα προβλήματα συνεχίζονται, καθώς συνεχίζονται οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.

H βία κατά των γυναικών παραμένει ένα παγκόσμιο φαινόμενο. H ίση πρόσβαση των γυναικών στους οικονομικούς πόρους και στην ανώτερη παιδεία και επαγγελματική κατάρτιση περιορίζονται σε συγκεκριμένο επίπεδο και τομείς. Οι ανησυχίες των γυναικών είναι δευτερεύουσας προτεραιότητας σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και περιθωριοποίηση, είτε άμεσες είτε έμμεσες, δεν μοιράζονται ισομερώς τα προϊόντα της ανάπτυξης, ενώ αποτελούν το 70% των φτωχών του κόσμου.

Η παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας μπορεί και πρέπει να γίνει η αφετηρία για μία νέα περίοδο και εποχή για τα δικαιώματα της γυναίκας, μόνο εάν επιλέξουμε εμείς να την αντιμετωπίσουμε έτσι. Μέσα στον 20ο αιώνα είδαμε τις γυναίκες να εισέρχονται στη δημόσια ζωή μαζικά, για πρώτη φορά, ως ψηφοφόροι, εργαζόμενες, φοιτήτριες, υπάλληλοι και επαγγελματίες. Τώρα στο 21ο αιώνα, πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία και να επιτρέψουμε στις γυναίκες να συμμετέχουν σε ηγετικές θέσεις και στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Η ικανότητα των γυναικών να επιτύχουν την τελειότητα σε όποιους τομείς και αν επιλέξουν έχει πλήρως αποδειχθεί. Η δυνατότητα όμως να ανέλθουν στη κορυφή της πυραμίδος, του τομέα με τον οποίο ασχολούνται εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Η πλειοψηφία των δασκάλων στα σχολεία είναι γυναίκες αλλά οι γυναίκες είναι η μειοψηφία στους Διευθυντές των σχολείων. Πολλές γυναίκες γίνονται λέκτορες αλλά σε σύγκριση με τους άνδρες λίγες καταλαμβάνουν πανεπιστημιακές έδρες, πολλές γίνονται δικηγόροι και δικαστές αλλά λίγες φθάνουν στο ανώτατο επίπεδο του δικηγορικού επαγγέλματος, ή της δικαστικής βαθμίδας, οι γυναίκες βουλευτίνες αποτελούν τη μειοψηφία σε όλα τα έθνη και αυτή η μειοψηφία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο σε ποσοστό όταν έχει να κάνει με το υπουργικό αξίωμα, γυναίκες δημοσιογράφοι υπάρχουν πολλές αλλά λίγες καταλαμβάνουν περίοπτες στήλες, ή γίνονται αρχισυντάκτες.

Σε κάθε έκφανση της ζωής και σε κάθε συμβούλιο, επιτροπή, όπου λαμβάνονται πολιτκές αποφάσεις οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ένα τείχος κάθε φορά που αγγίζουν επίπεδα, στα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται κέντρα επιρροής και εξουσίας. Eίναι στίγμα για τον πολιτισμό μας το μεγαλύτερο ποσοστό του γήινου πληθυσμού, που κατέχει το γυναικείο φύλο να μήν απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες. H γυναίκα, που γεννά τον άνθρωπο, να μην είναι άνθρωπος ισότιμος πρός τον άνδρα, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας. Η γονιμότητα πρέπει να επεκταθεί σε κάθε έκφανση της ζωής και δεν αρκεί να μείνει στα λόγια και στις υποσχέσεις, αλλά απαιτούνται έργα και συγκεκριμένα μέτρα.

Σε πολλούς τομείς έχουν γίνει ορισμένα σημαντικά επιτεύγματα, αλλά ωστόσο υπάρχει ακόμα πολύ δρόμος μέχρι να κατορθώσουν οι γυναίκες να απολαμβάνουν δικαιώματα ίδια με τους συντρόφους τους. Μόνο εάν λάβουμε σοβαρά υπόψη τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς των γυναικών στην ευτυχία της οικογένειας και στην πρόοδο της κοινωνίας, συνεισφορά που μέχρι σήμερα δεν έχει πλήρως αναγνωρισθεί, τη σπουδαιότητα της κοινωνικής σημασίας της μητρότητας και του ρόλου των γονέων στην οικογένεια και την αγωγή των παιδιών και συνειδητοποιώντας ότι ο ρόλος της γυναίκας στην τεκνοποίηση δεν πρέπει να είναι αιτία διακρίσεως και ότι η ανατροφή των παιδιών απαιτεί τον καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ των ανδρών, των γυναικών και του συνόλου της κοινωνίας θα κατορθώσουμε να συμβάλουμε στην εξέλιξη του ρόλου της γυναίκας και να φθάσουμε σε μία πραγματική ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση