ΘΩΡΑΚΟΚΕΝΤΗΣΗ

Άλλες ονομασίες

Παρακέντηση πλευριτικού υγρού

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η τεχνική κατά την οποία καθετήρας εισάγεται διαμέσου του θωρακικού τοιχώματος στην υπεζωκοτική κοιλότητα, προκειμένου να ληφθεί πλευριτικό υγρό.

Η θωρακοκέντηση διακρίνεται στη διαγνωστική κατά την οποία λαμβάνεται μικρή ποσότητα υγρού προκειμένου να αναλυθεί βιοχημικά, μικροβιολογικά και κυτταρολογικά και στην εκκενωτική κατά την οποία αφαιρείται μεγάλη ποσότητα υγρού (2-3 λίτρα) σε καταστάσεις όπου η υπεζωκοτική συλλογή προκαλεί στον ασθενή έντονη δύσπνοια.

Η παρακέντηση εκτελείται μετά από αποστείρωση και τοπική αναισθησία της περιοχής όπου θα εισαχθεί ο καθετήρας. Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και όχι ιδιαίτερα σοβαρές. Αφορούν συνήθως μικρό πνευμοθώρακα, τρώση μικρού αγγείου με αιμορραγία, κάκωση μεσοπλεύριο νεύρου ή επιμόλυνση της υπεζωκοτικής κοιλότητας.