ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ

Άλλες ονομασίες

Μεσαυλιοσκόπηση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η μεσοθωρακοσκόπηση είναι διαγνωστική μέθοδος κατά την οποία με γενική αναισθησία εισάγεται στο μεσοθωράκιο λεπτό ενδοσκόπιο, μέσω τομής στην πρόσθια μοίρα της βάσης του λαιμού. Με την εξέταση αυτή είναι δυνατό να ελεγχθεί άμεσα το μεσοθωράκιο για την ύπαρξη διογκωμένων λεμφαδένων σε περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα ή άλλων κακόηθων νεοπλασμάτων καθώς και για τη διαπίστωση πρωτοπαθών όγκων της περιοχής (καλοήθεις και κακοήθεις). Κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατό να ληφθεί βιοψία από ύποπτες περιοχές. Η πιθανότητα επιπλοκών είναι κάτω από 2% και αφορά κυρίως αιμόπτυση, κάκωση του αριστερού παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και πνευμοθώρακα.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση