ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η θωρακοσκόπηση αποτελεί διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδο κατά την οποία μετά από τοπική ή γενική αναισθησία, εισάγεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα λεπτό ενδοσκόπιο, μέσω μικρής τομής του θώρακα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να ελεγχθεί άμεσα η κοιλότητα, να λυθούν συμφύσεις, να ληφθεί ιστοτεμάχιο από τον υπεζωκότα ή των πνεύμονα για μικροσκοπική εξέταση και να γίνει χημική πλευροδεσία με την έγχυση ερεθιστικών ουσιών (μπλεομυκίνη, τάλκης).