ΑΠΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ονομάζεται η διακοπή της ροής του αέρα από τις ανώτερες αεροφόρες οδούς κατά τη διάρκεια του ύπνου, που διαρκεί τουλάχιστον για 6 δευτερόλεπτα.

Ταξινόμηση

Οι άπνοιες κατά τη διάρκεια του ύπνου διακρίνονται σε:

Κεντρικές άπνοιες που οφείλονται σε αναστολή του αναπνευστικού ερεθίσματος λόγω διαταραχής του μηχανισμού που ελέγχει την αναπνοή. Το άτομο που πάσχει σταματά αιφνίδια να αναπνέει για μερικά δευτερόλεπτα, χωρίς η άπνοια να συνοδεύεται από σύσπαση των μυών του θωρακικού τοιχώματος. Οι άπνοιες αυτές παρατηρούνται σπάνια στα παιδιά και είναι ασυνήθεις στους ενήλικες.

Αποφρακτικές άπνοιες που οφείλονται σε απόφραξη των ανώτερων αεροφόρων οδών λόγω παρεκτόπισης της μαλθακής υπερώας και της γλώσσας και της σύμπτωσής τους με το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα. Στην περίπτωση αυτή το άτομο συσπά ακούσια του μύες του θωρακικού τοιχώματος κατά τη διάρκεια της άπνοιας.

Μεικτές άπνοιες που αρχίζουν ως κεντρικές και εξελίσσονται αργότερα σε αποφρακτικές.

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση