Δημόκριτος: Πράσινο φως για τα λαχανικά από τη Γιουγκοσλαβία

Κατάλληλα για κατανάλωση έκριναν ποσότητες κατεψυγμένων λαχανικών που εισήχθησαν από τη Γιουγκοσλαβία, τα εργαστήρια του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’. Τα προϊόντα αυτά, σε μικρές ποσότητες, δειγματίσθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα και είναι παραγωγής του περασμένου χρόνου (2000). Τα δείγματα μετρήθηκαν για συγκέντρωση ραδιενέργειας (Ουράνιο 238 και Καίσιο 137 και 134). Όπως έχουν τονίσει ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γ. Ανωμερίτης και ο Υφυπουργός κ. Ευ. Αργύρης, όλες οι μετρήσεις, οι οποίες γίνονται κάθε μήνα σε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αφού δεν διεπιστώθηκαν ραδιενεργείς επιβαρύνσεις.

Οσον αφορά τα εισαγόμενα φυτικά προϊόντα από τη Γιουγκοσλαβία, παρότι πρόκειται για ελάχιστες ποσότητες, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους επανεξάγονται, από όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει και κατά τη διάρκεια του 2000-2001, προκύπτει με βάση τα πιστοποιητικά μέτρησης ραδιενέργειας, ότι είναι κατάλληλα για κατανάλωση. Οπως, τέλος, προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της Δ/νσης Μεταποίησης του Υπουργείου Γεωργίας, η ροή φορτίων προϊόντων φυτικής παραγωγής είναι απειροελάχιστη, όλα δε τα φορτία εισαγωγής προϊόντων φυτικής προέλευσης από Γιουγκοσλαβία, FYROM, Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, ελέγχονται πλέον καθολικώς.

Διαβάστε επίσης