ΙΑΣΩ: Επενδύσεις 100 δίσ για τα επόμενα πέντε χρόνια

Σε 16,3 δισ. δρχ. ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Μαιευτηρίου και Γενικής Κλινικής ΙΑΣΩ την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2000, παρουσιάζοντας αύξηση 18,45% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη του ΙΑΣΩ (εισηγμένη στο ΧΑΑ εταιρία) διαμορφώθηκαν στα 5,45 δισ. δρχ. έναντι 3,26 δισ. δρχ. στο αντίστοιχο ενδεκάμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 67,2%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου για το ενδεκάμηνο του 2000, ανήλθε σε 19 δισ. δρχ. περίπου και τα καθαρά κέρδη του ομίλου σε 5,67 δισ. δρχ.
Για το 2000 εκτιμάται ότι ο μεν κύκλος εργασιών θα είναι της τάξεως των 21 δισ. δρχ. περίπου, τα δε καθαρά κέρδη της τάξεως των 6,2 δισ.δρχ.

Τα παραπάνω οικονομικά αποτελέσματα δημοσιοποίησαν εχθές ανώτατα διοικητικά στελέχη του ΙΑΣΩ στην διάρκεια της παρουσίασης της εταιρίας στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της εταιρίας θα συνεχιστούν οι ίδιοι ρυθμοί ανάπτυξης και το επόμενο έτος, με τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη να προσεγγίζουν τα 7,1 δισ. δρχ., ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου θα ξεπερνά τα 24 δισ. δρχ. Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πλάνο του ΙΑΣΩ, αναφέρθηκε ότι για την επόμενη πενταετία ανέρχεται σε 100 δισ. δρχ. περίπου έναντι 30,5 δισ.δρχ. που προέβλεπε το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής των μετοχών του ΙΑΣΩ στο ΧΑΑ. Στο επενδυτικό αυτό πλάνο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επεκτάσεις στο ΙΑΣΩ, αναδιοργάνωση του Μαιευτηρίου ΗΡΑ (θυγατρική εταιρία), η δημιουργία δικτύου διαγνωστικών κέντρων, η κατασκευή κλινικής στα Νότια Προάστια, καθώς και η κατασκευή του ΙΑΣΩ Μακεδονίας.
Το ΙΑΣΩ διαθέτει σήμερα 286 κλίνες και προσφέρει, εκτός από τις υπηρεσίες Μαιευτηρίου, και υπηρεσίες Γενικής Κλινικής, ενώ απασχολεί σήμερα 2.000 ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Κατέχει δε το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 68% του συνόλου των κερδών στο χώρο των ιδιωτικών Μαιευτηρίων.

Διαβάστε επίσης