Πιο επικίνδυνο το έμφραγμα για τις γυναίκες

Μεγαλύτερο κίνδυνο για τη ζωή τους διατρέχουν οι γυναίκες που παθαίνουν έμφραγμα σε σχέση με τους άντρες. Υπολογίζεται ότι είναι διπλάσιος ο αριθμός των γυναικών που χάνονται ύστερα από ένα καρδιακό επεισόδιο απ’ ότι αυτός των αντρών. Οι γυναίκες, τονίστηκε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ιδρυμα, παρουσιάζονται καθυστερημένα στο νοσοκομείο μετά την εμφάνιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, ενώ οι γιατροί καθυστερούν να τους χορηγήσουν θρομβόλυση, γιατί τα εμφράγματα είναι περισσότερο άτυπα στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες, τόσο από πλευράς ενοχλημάτων, όσο και από πλευράς καρδιογραφημάτων. Το έτος 2000 νοσηλεύτηκαν 412 εμφράγματα μόνο στο Καρδιολογικό Τμήμα του ‘Τζανείου’ Νοσοκομείου. Εγινε θρομβόλυση σε 158 ασθενείς (48%) και η θνητότητα ήταν (5,8%). Οι μη θρομβολυθέντες ασθενείς ήταν 172 (52%) και η θνητότητα αυτών ήταν 10,9%. Μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας παρατηρήθηκε στους διαβητικούς ασθενείς, στις γυναίκες και στους ηλικιωμένους μη θρομβολυθέντες ασθενείς.

Διαβητικοί εμφραγματίες

Η ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, οργανώθηκε από το Καρδιολογικό Τμήμα του ‘Τζανείου’ Νοσοκομείου, που διευθύνει ο επίκουρος καθηγητής Στέφανος Φούσας και είχε ως θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στην Καρδιολογία. Αξιόλογο ενδιαφέρον παρουσίασε μία εργασία της Κλινικής σχετικά με την αντιμετώπιση των ασθενών με οξέα στεφανιαία σύνδρομα στην εντατική καρδιολογική μονάδα. Οι ασθενείς εμφραγματίες διαβητικοί, που αντιμετωπίζονται με εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία, έχουν καλύτερη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας και λιγότερα ισχαιμικά επεισόδια στην εντατική καρδιολογική μονάδα, συγκριτικά με τους εμφραγματίες ασθενείς, που αντιμετωπίζονται με κλασική θεραπεία. Πιθανότατα οι διαβητικοί εμφραγματίες ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται εντατικά με ινσουλίνη κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους στο νοσοκομείο, γιατί ίσως η ινσουλίνη βοηθά την ινοδόλυση στους εμφραγματίες ασθενείς, δηλαδή τη διάλυση του θρόμβου που ευθύνεται για το έμφραγμα.

Αντιμετώπιση οξέων στεφανιαίων συνδρόμων και ανευρίσματος

Ενδιαφέρον είχε επίσης η εισήγηση σχετικά με την αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων. Υπάρχουν υποστηρικτές υπέρ της συντηρητικής αγωγής, για την σταθεροποίηση των ασθενών αυτών. Από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές της επεμβατικής αντιμετώπισης πιστεύουν ότι είναι προτιμότερο να εκτιμώνται οι ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα με στεφανιογραφία, ενώ υπάρχει και τρίτη άποψη όπου οι ασθενείς πρέπει να κατατάσσονται σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου κατά την είσοδό τους στο νοσοκομείο. Εκείνοι οι ασθενείς που είναι υψηλούς κινδύνου (δηλαδή παρουσιάζουν παρατεταμένο πόνο, έχουν θετική τροπονίνη-ειδική εργαστηριακή εξέταση για βλάβη στην καρδιά -είναι με προηγούμενο Bypass, ηλικιωμένοι ή διαβητικοί) πρέπει να εκτιμώνται και με στεφανιογραφία, όπως τονίστηκε στην ημερίδα, ενώ ασθενείς χαμηλού κινδύνου μπορεί να αντιμετωπίζονται συντηρητικά και η απόφαση για περαιτέρω έλεγχο θα λαμβάνεται με αναίμακτο εκτίμηση. Οι μετρίου κινδύνου ασθενείς με θωρακικό άλγος θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Στα διαχωριστικά ανευρύσματα της αορτής που αφορούν την ανιούσα και την θωρακική αορτή, πρέπει να γίνεται χειρουργική αντιμετώπιση αφού προηγηθεί διοισοφάγειο υπερηχογράφημα ή αορτογραφία. Στα διαχωριστικά ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής έχουν θέση και τα stents.

Ενδοκαρδίτιδα και στεφανιαία νόσος

Τέλος στην ημερίδα συζητήθηκαν επίσης περιστατικά με ενδοκαρδίτιδα και στεφανιαία νόσο. Οι ανθεκτικές στην θεραπεία ενδοκαρδίτιδες, πρέπει να θεραπεύονται πριν εμφανιστούν στον ασθενή σημεία μη αναστρέψιμα. Εάν παρουσιαστεί και απόστημα σε κάποιο όργανο π.χ. στο σπλήνα, τότε πρέπει να γίνει χειρουργική αντιμετώπιση π.χ. αφαίρεση του σπλήνα. Στους στεφανιαίους ασθενείς πρέπει να λαμβάνεται αυστηρή και επιστημονική συλλογική απόφαση μεταξύ της χειρουργικής, επεμβατικής και συντηρητικής αγωγής, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τον αναίμακτο έλεγχο και τα στεφανιογραφικά ευρήματα.

Διαβάστε επίσης